Resultats de la cerca frase exacta: 2

Ortografia catalana
1. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
assuaujar), agreuig (de agreujar), alleuig (de alleujar). c) A final de mot o de radical i darrere i tònica, [? t?? ?] s'escriug en els casos en què alterna amb els sons [ ? ] o [ d?? ] en el mateix paradigma flexiu o en els mots derivats: bolig (cf. bolitjos, bolitger, bolitjada), desig (cf. desitjos [...]
2. Les lletres. LES VOCALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
família o d'un mateix paradigma flexiu a causa de l'al·lomorfisme entre 34 2.2.2.2 un radical patrimonial i un de culte (com entre agreujar i gravetat, lleter i lactant, monestir i monasterial, nedador i natació; bocada i bucal, corbar i c urvatura, dolç i dulcificar, fonedor i fusió, fullejar i foliar [...]