Resultats de la cerca frase exacta: 2

Ortografia catalana
1. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
. espín). Cal tenir en compte que alguns d'aquests compostos de formació culta, el segon component dels quals pot ser identificat fàcilment amb un mot de la llengua amb e inicial, no presenten mai e inicial en llur segon element, bé perquè porten l'accent en el primer formant (aeròstat, an­ tístrofa [...]
2. L'accent i la dièresi. TRACTAMENT GRÀFIC DE LA SÍL·LABA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, leish - |maniosi). h) Se separen els prefixos o els radicals que componen un mot quan resulten evi-dents, encara que la lletra següent sigui una vocal: an - |ovulatori, ben - |estant, bes - |avi, cis - |alpí, co - |ordinador, des - |organitzar, ex - |alumne, hiper - |estàtic, hiper - |realisme, in - [...]