Resultats de la cerca frase exacta: 10

Diccionari català-castellà
1. apallissar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr azotar, zurrar, apalear.  [...]
2. estomacar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr [apallissar] dar una paliza, zurrar, currar.  [...]
3. assamarrar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr [apallissar] zurrar, dar una paliza, dar azotes.  [...]
4. atonyinar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr [apallissar] zurrar, currar, golpear, dar una tunda (o una somanta).  [...]
5. assarronar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr [apallissar] dar una paliza (o una tunda, o una somanta), zurrar.  [...]
6. atupar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 [pegar, batre] pegar, golpear. 2 [estovar] ablandar, mullir. Atupar els matalassos, mullir los colchones. 3 [apallissar] zurrar, sacudir, dar una paliza.  [...]
7. ataconar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 [calçat vell] arreglar, componer. 2 poner tacones nuevos. 3 fig [apallissar] zurrar, sacudir. L'ataconaren de bo de bo, lo zurraron de verdad. 4 [pitjar] apretar, comprimir. Ataconar paperots dins un bagul, comprimir papelotes en un baúl. v pron 5 fig [atipar-se] atracarse [...]
8. estovar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 [fer tornar tou] ablandar, reblandecer. 2 [una bota] reblandecer. 3 fig [entendrir] ablandar, conmover. 4 fam [apallissar] dar una paliza, zurrar. v pron 5 ablandarse, reblandecerse. La cera s'estova amb la calor, la cera se ablanda con el calor. 6 [la tos] ablandarse, volverse [...]
9. escalfar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
, caldear. 5 fig [apallissar] calentar. v intr 6 [escalfar-se un esportista] calentar. Els suplents escalfen a la banda, los suplentes calientan en la banda. v pron 7 [esdevenir calent] calentarse. 8 entrar en calor. Caminàvem de pressa per veure si ens escalfàvem, andábamos de prisa para ver si [...]
10. batre
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 [donar cops] batir, golpear. 2 agr [trillar] trillar. 3 abs trillar. Aquí batem per l'agost, aquí trillamos en agosto. 4 [batollar] batojar, varear, batir. 5 [palmetejar] tamborilear. 6 [els metalls] batir. 7 [encunyar] batir, acuñar. 8 [apallissar] pegar, golpear, apalear. 9 [...]