Resultats de la cerca frase exacta: 4

Ortografia catalana
1. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS RÒTICS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, Berna; bar, favor, fèmur, gir, úter, vampir, Òscar, Ester, Amer, Xúquer, Singapur racó, res, roca, ruïna, Roger, Rita, Reus; folrat, conreu, somriu, Conrad, Ulric, Manresa, Israel; desratitzar, subratllar [r] r rr arròs, barranc, burro, carril, gerro, murri, ocurrent, serrell, sorrut, torre, xerric [...]
2. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
: sabata, sonar, ansa, espolsar, fusta, arròs, temps. b) S'escriu ss entre vocals: passar, possessió, professor. Aquestes dues grafies, s i ss, alternen en el mateix paradigma flexiu i en la matei-xa família de mots: pas, passos, passar. Tanmateix, i per raons etimològiques, en molts casos aquest so [s [...]
3. L'accent i la dièresi. L'ACCENT GRÀFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
mots acabats en -òs: alficòs, arròs, carcabòs, commòs (participi de commoure, al costat de commogut), espòs, repòs, respòs, talòs, terrandòs, terròs, Ambròs, Besòs, Bolòs, Seròs, el Tarròs, Vandellòs, Vinaròs. També s'escriuen amb accent greu (ò) les formes baleàriques de la primera persona del [...]
4. L'accent i la dièresi. L'ACCENT GRÀFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, ressò, Puigbò; xampú, comú, oportú, Esaú, Besalú; matalàs, repàs, vin-dràs, Alaquàs, Salàs; consomés, només, digués, Cadaqués; interès, promès, tupès, Moi-sès, Pened ès; compromí s, encís , país, dormís, Narcís , Anaís, Estaís; melós, nerviós, Fruitós , el Pinós; arròs, inclòs, repòs, Vinaròs; abús [...]