Resultats de la cerca frase exacta: 1

Criteris lingŁŪstics
1. Sigles i acrÚnims. Escriptura. Cursiva  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingŁŪstics de la Direcciů General de PolŪtica LingŁŪstica
bť, una sigla pot anar en cursiva per altres criteris tipogrŗfics. acaben de publicar el llibre 1991: de l'URSS a la CEI la sigla corresponent a producte interior brut ťs PIB [...]