Resultats de la cerca frase exacta: 6

Diccionari català-castellà
1. característic
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-a adj 1 característico -ca. m i f 2 teatr [actor] característico -ca. f 3 [particularitat] característica. 4 mat [del logaritme] característica.  [...]
2. propietat
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
f 1 [característica] propiedad, característica, cualidad. 2 [possessió] propiedad, posesión. 3 [qualitat de propi] propiedad. Parla amb una gran propietat, habla con una gran propiedad. 4 amb propietat con propiedad. 5 de propietat de propiedad. La casa no és de propietat, és de lloguer [...]
3. qualitat
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
f 1 [propietat característica] cualidad. El pes és una qualitat de la matèria, el peso es una cualidad de la materia. 2 [conjunt de qualitats] calidad. Un formatge de qualitat, un queso de calidad. 3 [manera d'ésser] calidad. Preferir la qualitat a la quantitat, preferir la calidad a la [...]
4. tret 1
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 [tir] tiro, disparo. Un tret d'escopeta, un tiro de escopeta. 2 [trajectòria] tiro. Tret desviat, tiro desviado. 3 [distància] tiro. A un tret d'escopeta, a un tiro de escopeta. 4 [característica] rasgo, característica f. 5 [del rostre] rasgo, facciones f pl. Trets molt fins, rasgos [...]
5. caràcter
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 [signe traçat] carácter. Caràcters aràbics, caracteres arábigos. 2 [talismà] carácter, señal mágica f. 3 [tret distintiu] carácter (o carácter distintivo), particularidad f, característica f. 4 [d'una persona] carácter. 5 [personatge] carácter. 6 [individualitat] carácter. 7 crist [...]
6. ésser 1
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
está. 8 [escaure] estar. Aquest vestit li és petit, este vestido le está pequeño. 9 [característica, qualitat] ser. Aquest jersei és blau, este jersey es azul. El meu germà és ros, mi hermano es rubio. 10 [qualitat irreversible] estar. És mort, está muerto. Aquest moble és ja molt vell, este mueble [...]