Resultats de la cerca frase exacta: 2

Ortografia catalana
1. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, mentre que el so africat [ d?? ] es troba sempre entre vocals. En els parlars occidentals i del Camp de Tarragona, en canvi, predomi-na el so africat en posició inicial de mot i darrere de consonant. L'articulació africada d'aquest so, en qualsevol posició, és característica dels parlars valencians en [...]
2. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
té traços més o menys arrodonits, i la lletra majúscula (o, simplement, majúscula), que és més gran que la minúscula corresponent i pren, sovint, una forma diferent d'aquesta, i que té com a característica principal el fet que presenta una alçària uniforme. QUADRE 1 L'alfabet català GRAFIA NOM DE LA [...]