Resultats de la cerca frase exacta: 8

Fitxes de l'Optimot
1. citar o esmentar?
Font Fitxes de l'Optimot
, anomenar, mencionar. El verb citar té els significats següents: 'reproduir oralment o per escrit paraules d'un autor o d'un altre text en suport del que es diu'. Per exemple: La professora citava contínuament fragments de Plató. 'avisar algú perquè es presenti a una hora concreta en un lloc determinat [...]
2. És correcte 'citar-se' en català? / 'citar' o 'citar-se'?
Font Fitxes de l'Optimot
El verb citar és transitiu i significa 'avisar algú perquè comparegui a tal hora en un lloc determinat'. Per exemple: La tutora ha citat els pares d'en Pau per parlar-los dels progressos del seu fill. D'aquest ús transitiu, se'n pot deduir la forma pronominal citar-se, que s'utilitza en els casos [...]
3. 'donar-se cita' o 'citar-se'?
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar el fet d'acordar de trobar-se o quedar per veure's amb algú, la forma que es fa servir habitualment en català és el verb citar-se. Per exemple: Escriptors i filòsofs se citen en aquesta trobada anual. Un miler de persones es van citar a la Festa de la Clotxa, a la Palma d'Ebre. Ens [...]
4. escrit de proposició de prova (exemple)
Font Fitxes de l'Optimot
] 3. TESTIFICAL, consistent en la declaració, d'acord amb l'interrogatori adjunt, dels testimonis inclosos en la llista annexa, els quals caldrà citar judicialment. 4. PERICIAL, perquè un únic pèrit comptable valori els documents [...] i dictamini sobre [...] 5. RECONEIXEMENT JUDICIAL [...]
5. documents i tramitacions oficials i legals: lleis, decrets, etc. (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
habitualment com a Estatut d'autonomia de Catalunya, i la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del codi penal se sol citar com a Codi penal. En aquests casos, s'escriu en majúscula la inicial del primer mot de la designació incompleta.  Les designacions genèriques de classes de documents i classes de [...]
6. sentència (exemple)
Font Fitxes de l'Optimot
citar a termini la demandada Construccions Camps, per mitjà del seu procurador, i l'altre demandat, Josep Solà Mercader, amb un edicte publicat al BOP de 5 d'octubre de 2001.  3. Amb un escrit de data 30 de setembre de 2001, la representació de Construccions Camps va assentir al que se sol·licitava a [...]
7. interlocutòria (criteris de redacció)
Font Fitxes de l'Optimot
procedents per a la decisió que s'hagi de dictar i s'han de citar les lleis o doctrines que es considerin aplicables al cas. Aquest apartat s'ha de redactar en paràgrafs separats i numerats. En el cas que només hi hagi un fonament de dret, es pot introduir amb l'expressió Únic. -- Part dispositiva [...]
8. sentència (criteris de redacció)
Font Fitxes de l'Optimot
expressions Fonaments de dret, Fonaments jurídics o Fonaments legals. S'han d'expressar els punts de fet i de dret fixats per les parts i els que ofereixin les qüestions controvertides, s'han de donar les raons i els fonaments legals de la decisió que s'hagi de dictar i s'han de citar les normes jurídiques [...]