Resultats de la cerca frase exacta: 9

Fitxes de l'Optimot
1. citar o esmentar?
Font Fitxes de l'Optimot
, anomenar, mencionar. El verb citar té els significats següents: 'reproduir oralment o per escrit paraules d'un autor o d'un altre text en suport del que es diu'. Per exemple: La professora citava contínuament fragments de Plató. 'avisar algú perquè es presenti a una hora concreta en un lloc determinat [...]
2. És correcte 'citar-se' en català? / 'citar' o 'citar-se'?
Font Fitxes de l'Optimot
El verb citar és transitiu i significa 'avisar algú perquè comparegui a tal hora en un lloc determinat'. Per exemple: La tutora ha citat els pares d'en Pau per parlar-los dels progressos del seu fill. D'aquest ús transitiu, se'n pot deduir la forma pronominal citar-se, que s'utilitza en els casos [...]
3. 'donar-se cita' o 'citar-se'?
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar el fet d'acordar de trobar-se o quedar per veure's amb algú, la forma que es fa servir habitualment en català és el verb citar-se. Per exemple: Escriptors i filòsofs se citen en aquesta trobada anual. Un miler de persones es van citar a la Festa de la Clotxa, a la Palma d'Ebre. Ens [...]
4. Traducció d'obres literàries, teatrals, científiques i cinematogràfiques
Font Fitxes de l'Optimot
d'estiu El cuirassat Potemkin Allò que el vent s'endugué Joc de trons (Game of Thrones) Ningú no és perfecte (Some like it hot) Si no han estat traduïts al català, se solen citar en versió original. Per exemple: El romancero gitano Traité de radioactivité Frozen II Stranger Things En qualsevol [...]
5. Exemple d'escrit de proposició de prova
Font Fitxes de l'Optimot
3. TESTIFICAL, consistent en la declaració, d'acord amb l'interrogatori adjunt, dels testimonis inclosos en la llista annexa, els quals caldrà citar judicialment. 4. PERICIAL, perquè un únic pèrit comptable valori els documents [...] i dictamini sobre [...] 5. RECONEIXEMENT JUDICIAL, consistent [...]
6. documents i tramitacions oficials i legals: lleis, decrets, etc. (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
habitualment com a Estatut d'autonomia de Catalunya, i la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del codi penal se sol citar com a Codi penal. En aquests casos, s'escriu en majúscula la inicial del primer mot de la designació incompleta.  Les designacions genèriques de classes de documents i classes de [...]
7. Exemple de sentència
Font Fitxes de l'Optimot
citar a termini la demandada Construccions Camps, per mitjà del seu procurador, i l'altre demandat, Josep Solà Mercader, amb un edicte publicat al BOP de 5 d'octubre de 2001. 3. Amb un escrit de data 30 de setembre de 2001, la representació de Construccions Camps va assentir al que se sol·licitava a la [...]
8. Criteris de redacció de la interlocutòria
Font Fitxes de l'Optimot
la decisió que s'hagi de dictar i s'han de citar les lleis o doctrines que es considerin aplicables al cas. Aquest apartat s'ha de redactar en paràgrafs separats i numerats. En el cas que només hi hagi un fonament de dret, es pot introduir amb l'expressió Únic. 9. Part dispositiva És la [...]
9. Criteris de redacció de la sentència
Font Fitxes de l'Optimot
o Fonaments legals. S'han d'expressar els punts de fet i de dret fixats per les parts i els que ofereixin les qüestions controvertides, s'han de donar les raons i els fonaments legals de la decisió que s'hagi de dictar i s'han de citar les normes jurídiques aplicables al cas. Els fonaments de [...]