Resultats de la cerca frase exacta: 14

Criteris lingüístics
1. Equivalències castellà - català. citar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
citar v tr - citar v tr Fer comparèixer algú en un judici o en qualsevol altre acte,mitjançant notificació emesa per un jutge o un tribunal, perquè presti declaració o testimoni, presenti documentació, faci un pagament, sigui interrogat, etc. [...]
2. Equivalències castellà - català. citar a comparecencia v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
citar a comparecencia v tr - citar a dia cert v tr Citar una persona perquè comparegui davant un jutge o un tribunal un dia i una hora fixats. [...]
3. Equivalències castellà - català. citar de remate v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
citar de remate v tr-citar a execució v tr Citar a termini un deutor demandat perquè comparegui en un judici executiu, una vegada practicada la diligència d'embargament dels seus béns. [...]
4. Equivalències castellà - català. emplazar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
emplazar v tr - citar a termini v tr Citar algú perquè comparegui davant una autoritat judicial dins un termini. [...]
5. Equivalències castellà - català. citación f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
citación f - citació f Acció de citar; document judicial on es fa constar aquesta acció. NOTA: Per als tipus específics de citació, vegeu les construccions amb citar. En català, el document també es pot dir compareixença, però és més precís citació. [...]
6. Equivalències castellà - català. citatorio -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
citatorio -a adj - citatori -òria adj Que serveix per citar. [...]
7. Equivalències castellà - català. emplazamiento m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
emplazamiento m - citació a termini f Acció de citar a termini. [...]
8. Equivalències castellà - català. edicto m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
edicto m-edicte m Avís, ordre o decret publicat per l'autoritat amb la finalitat de promulgar una disposició, fer pública una resolució, citar algú, etc. [...]
9. Equivalències castellà - català. testigo m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
testigo m i f-testimoni m i f Persona que compareix a declarar davant la justícia per tal de certificar com va ser un fet que ha vist o conegut personalment o sobre el qual té dades. ES: Testigo de cargo, de descargo. La testigo declaró con protección. Citar a alguien como testigo. CA: Testimoni de [...]
10. Documentació jurídica. La interlocutòria. Fonaments de dret  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Amb l'encapçalament Fonaments de dret , Fonaments jurídics o Raonaments jurídics , s'han de donar les raons i fonaments legals que s'estimin procedents per a la decisió que s'hagi de dictar i s'han de citar les lleis o doctrines que es considerin aplicables al cas. només hi hagi un fonament de dret [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>