Resultats de la cerca frase exacta: 25

Fitxes de l'Optimot
1. combinació ('peça de roba')
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Indumentària. Confecció
El mot combinació s'utilitza per designar una peça de vestir interior femenina, sense mànigues, que es porta sota el vestit. Per exemple: La iaia té combinacions color de carn per portar sota les bruses blanques.  [...]
2. Combinació de pronoms en valencià: 'li'l', 'li la', 'li'ls', 'li les' / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
En els parlars valencians, quan el pronom de complement indirecte singular li coincideix amb un pronom de complement directe determinat de tercera persona el, la, els, les, el pronom li, a diferència del que passa en altres parlars, no canvia de forma i es col·loca davant del pronom que fa de comp [...]
3. Combinació de pronoms en singular: 'l'hi', 'la hi', 'els hi', 'les hi' / Combinacions de complement indirecte singular i complement directe determinat / Combinacions de dos pronoms / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Malgrat tot, en els registres formals és preferible mantenir aquesta vocal i fer, per tant, la combinació la hi. Per exemple: L'hi deixaré jo (Deixaré jo la clau a la portera). La hi deixaré jo (Deixaré jo la clau a la portera). Finalment, cal tenir en compte que, en valencià, el pronom li manté aquesta [...]
4. Combinacions de pronoms de complement directe + 'en' (origen) / 'Treu el paper del calaix': 'Treu-lo' o 'Treu-l'en'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
el pronom en, tot i que també és possible posar-l'hi. Per exemple: Treu-lo (Treu el paper del calaix). Treu-la (Treu la jaqueta de la cadira). O bé: Treu-l'en (combinació menys usual). Treu-la'n (combinació menys usual).  [...]
5. Pronoms 'li'n' o 'n'hi' / Combinacions de dos pronoms / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
El pronom li substitueix el complement indirecte de tercera persona del singular. Per exemple: Li donaré quatre pomes (Donaré quatre pomes a la Maria). Quan aquest pronom li coincideix amb el pronom de complement directe en, la combinació que s'obté és li'n. Per exemple: Li'n donaré quatre [...]
6. 'així, doncs' o 'així doncs'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
L'adverbi així, que significa 'd'aquesta manera' pot anar reforçat amb la conjunció doncs. La combinació d'aquests dos elements s'escriu separada per una coma: així, doncs. Per exemple: Així, doncs, no cal que vinguis. Així, doncs, no aniràs al cinema? Ara bé, aquesta combinació s'ha anat [...]
7. Pronoms 'li' o 'l'hi' / Combinacions de dos pronoms
Font Fitxes de l'Optimot
combinació l'hi. Per exemple: L'hi dono (Dono el sopar a la nena). Malgrat que es pronuncien igual, cal no confondre el pronom li amb la combinació l'hi.  [...]
8. 'els hi' o 'les hi'? / Combinacions de dos pronoms / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
forma hi i, per tant, la combinació resultant és les hi. Per exemple: Dona-les-hi (Dona les llibretes a la nena). En registres col·loquials, és habitual fer servir la combinació els hi en aquests casos. Això no obstant, en els registres formals cal mantenir la solució les hi.  [...]
9. Pronoms 'li ho' o 'l'hi' / Combinacions de dos pronoms / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
El pronom li substitueix el complement indirecte de tercera persona del singular, tant si és masculí com femení. Per exemple: La nena li porta això (La nena porta això a la mestra). Quan aquest pronom li coincideix amb el pronom de complement directe neutre ho, la combinació que s'obté és li [...]
10. 'els escriu' o 'els hi escriu'? / Combinacions de pronoms 'els hi' / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
La combinació formada pels pronoms els i hi pot aparèixer en els casos següents: 1. Quan el pronom els substitueix un complement directe masculí plural i coincideix amb el pronom de complement indirecte li, aquest pronom li es transforma en hi i s'obté la combinació els hi. Per exemple:  El nen [...]
Pàgines  1 / 3 
Pàgina  1  2  3  Següent >>