Resultats de la cerca frase exacta: 3

Ortografia catalana
1. La grafia dels mots. L'APÒSTROF
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
: mou-te, compreu­-me-la. Notem que en les combinacions de dos pronoms en què hi ha dues vocals en contacte, l'apòstrof va tan a la dreta com sigui possible, tret de la combina-ció dels pronoms el i en que s'escriu l'en, ja que altrament donaria lloc a la forma gràfica * le, inexistent com a pronom: me'n [...]
2. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Els dígrafs 2.1.3.1. Com hem dit més amunt a propòsit de la correspondència entre sons i lletres (§?2.1.1c), hi ha determinats sons que no es representen mitjançant una sola lletra, sinó amb una combinació de dues, els dígrafs. Un dígraf és un grup de dues lletres que representa un únic so [...]
3. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, separats per espais en blanc; adés com un mot compost, el qual s'escriu amb els components aglutinats (amb un guionet quan escau; §?4.3.2.2). Entre aquests compostos provinents de la lexicalització de sintagmes o locucions hi trobem: a) Compostos nominals formats per la combinació d'un verb amb un nom, com [...]