Resultats de la cerca frase exacta: 2

Criteris lingüístics
1. Introducció. Classificació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
més aviat corresponen a la terminologia. Dins d'aquest apartat cal esmentar les sigles lexicalitzades (sida, làser) i les paraules formades per combinació de mots truncats (informàtica, motel). Encara que també són abreviacions, no s'ha tractat dels escurçaments de mots per afèresi (Toni per Antoni) o [...]
2. Símbols. Principals grups de símbols. Sistema internacional d'unitats (SI)  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
mol intensitat lluminosa candela cd Unitats suplementàries Són les unitats del SI que no han estat classificades ni com a unitats bàsiques ni com a unitats derivades. Magnitud Nom de la unitat Símbol angle pla radian rad angle sòlid estereoradian sr Unitats derivades Són les obtingudes per combinació [...]