Resultats de la cerca frase exacta: 1

Ortografia catalana
1. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, shakespearià, Washington, Bangladesh, geisha, sushi; crescendo, Brescia; kirsch, schorl. 2.6.7.3. El so [ ? ] s'escriu amb el dígraf ix darrere d'una vocal altra que i, en in-terior de mot o a final de mot: a ixeta, a ixí, ango ixa, boiximà, ca ixa, calaix, coixí, conèixer, cruixent, cruixir, cuixé, deixar [...]