Resultats de la cerca frase exacta: 1

Ortografia catalana
1. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, sequoia. Da-vant del diftong ui, però, s'escriuen amb c els mots patrimonials cuina, cuiro (o cuir) i cuita, i llurs derivats (cuinar, cuit, bescuit, recuit, cuirassa, acuitar, a correcuita, cuidar, descuidar). Notem que, en aquesta posició, q davant el so gradual [w] contrasta amb c davant el so vocàlic [...]