Resultats de la cerca frase exacta: 3

Ortografia catalana
1. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
; Puçol, Niça 51 Les lletres QUADRE 17 (Continuació) Distribució de les grafies del so fricatiu alveolar sord [s]: s, ss, c i ç S SS C (DAVANT E , I ) Ç (DAVANT A, O , U ) ENTRE CONSONANT I VOCAL absurd, cursa, dansa, molsa, tensió; Tarsici, Consol; Balansat, Marsella ? En els mots començats per sotso [...]
2. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS NASALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
el grup consonàntic tn: cotna, reguitnar, Gatnau (§?2.7.3.2d). e) Davant la resta de consonants, s'escriu en general n: trencar, conquilla, tanka, Anquises, Inca; angle, orenga, Berenguer; cantar, pintura, Formentera; abundós, indret, venda, Índia; enraonar, conreu, Enric; consell, dansa, fons [...]
3. Les lletres. LES VOCALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
terminació sigui verbal o nominal i que acabi en vocal o en vocal seguida de consonant revela en molts casos la grafia corresponent: a) Els noms i adjectius femenins en singular terminen generalment en -a: aigua, corda, dansa, dona, lloba, pasqua, pesta, pluja, poma, psiquiatra, sogra, terra, vaca, vela [...]