Resultats de la cerca frase exacta: 9

Diccionari català-castellà
1. diví
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-ina adj 1 [de Déu, dels déus] divino -na. 2 fig divino -na, sublime. Una veu divina, una voz divina.  [...]
2. divinal
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
adj [diví] divinal, divino -na.  [...]
3. res 2
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 [acció de resar] rezo, oración f. 2 crist [ofici diví] rezo, oficio.  [...]
4. recitar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 [declamar] recitar, declamar. Recita'ns un dels teus poemes, recítanos uno de tus poemas. 2 crist [l'ofici diví] rezar.  [...]
5. sagrat
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-ada adj 1 [de culte diví] sagrado -da, sacro -cra. Els llibres sagrats, los libros sagrados. 2 [digne de respecte] sagrado -da. 3 [inviolable] sagrado -da. És algú sagrat per a ell, es alguien sagrado para él. m 4 [refugi per a delinqüents] sagrado. 5 acollir-se a sagrat acogerse a sagrado.  [...]
6. ofici
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
beneficio. 11 ofici de difunts crist oficio de difuntos. 12 ofici diví crist oficio divino. 13 petit ofici crist oficio parvo. 14 Sant Ofici [Inquisició] Santo Oficio.  [...]
7. l'
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
art m sing [forma elidida de el] 1 el. L'estat, l'home, el estado, el hombre. 2 [davant nom propi] [no se traduce]. L'Albert, Alberto. 3 [davant adjectiu abstracte] lo. Mesclar el diví amb l'humà, mezclar lo divino con lo humano. art f sing [forma elidida de la] 4 la, el [con nombres [...]
8. gràcia
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m, donaire m, brío m, garbo m. 4 [benvolença] gracia, favor m. Gaudia de la gràcia del rei, gozaba de la gracia del rey. 5 [concessió] gracia, favor m, merced, don m. Va dir-li que li concediria la gràcia que li demanés, le dijo que le concedería la gracia que le pidiese. 6 crist [do diví [...]
9. el
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
]. El Pere i l'Àngel, Pedro y Ángel. En Jordi, Jorge. En Guimerà, Guimerá. 3 [davant adjectiu abstracte] lo. Mesclar el diví amb l'humà, mezclar lo divino con lo humano. El sublim i el bell, lo sublime y lo bello. 4 el meu, el teu, el seu mi, tu, su. El meu pare, mi padre. Els seus papers, sus [...]