Resultats de la cerca frase exacta: 29

Ortografia catalana
1. Les lletres. LES VOCALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La grafia dels sons vocàlics tònics L'ús de les grafies vocàliques en el vocalisme tònic general és unívoc i no es pres-ta a confusió en la mesura que a cada so vocàlic li correspon la seva grafia vocàlica, amb el benentès que els sons [ ? ] i [e], d'una banda, i [ ? ] i [o], de l'altra [...]
2. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
. Són diacrítics: el trenc (?), que modifica la lletra c, la qual esdevé ç (ce trencada); el punt volat (·), que modifica el grup gràfic ll, el qual esdevé l·l (ela geminada); l'accent agut (´), que modifica les vocals e, i, o i u; l'accent greu (`), que modifica les vocals a, e i o, i la dièresi (¨), [...]
3. L'accent i la dièresi. L'ACCENT GRÀFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Distribució dels accents agut i greu de les vocals e i o L'accent gràfic sobre les vocals mitjanes (e i o) pot ser agut (é, ó) o greu (è, ò). És agut quan la vocal és tancada i és greu quan la vocal és oberta. L'accent greu predo 91 L'accent i la dièresi mina en els mots esdrúixols (ciència [...]
4. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, Joaquim, Jofre, Julià, Judit, Trajà; Alcoleja, Beniarjó, Benejússer, Burjassot, Costoja, Jorba, Jújols, Senija; Anjou, Arieja, Japó, Jordà, Jordània, Lieja. b) S'escriu generalment g davant e o i: gener, genoll, gent, germà, girar, ginesta, girafa, gitano, àgil, argila, corregir, distingir, diumenge [...]
5. Les lletres. LES VOCALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
reflecteixen en l'escriptura, com la terminació [-e] del masculí singular dels mots acabats en el sufix -ista (artista, turista), corrent en la llengua parlada, o, en registres informals, l'oscil·lació de timbre de la a àtona final (casa, compra) i la pronúncia [a] a l'inici de mots començats per en, em i es [...]
6. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS LATERALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, Vall - llobrega; §?4.3.2.2e). En els parlars baleàrics i valencians aquest so geminat és alveolar [ll], i llavors la grafia utilitzada per a represen-tar-lo és tl (ametla, batle, espatla, motle, motlura, rotlo, vetla; Fondespatla, Novetlè), per bé que en bona part del valencià la pronúncia no és [...]
7. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
: barba-ros, Mont-r as , fru-fru, no-res, pèl-ras, vint-i-u, Pèl-de-ca (muntanya del Ripollès). Vegeu també el §?4.3.2.2g. 111 La grafia dels mots b) No s'escriu dièresi al començament del segon component (§?3.2.2.3e): antiin-cendis, autoinducció, biunívoc, contraindicar, poliuretà, preindustrial, reiniciar [...]
8. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS RÒTICS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, irre-verent, irrompible. b) El mot erradicar i derivats (erradicació, erradicatiu). 41 Les lletres Notem, però, amb r, erosió, erupció o erumpent ('que brota o neix rompent'), cultismes també formats amb el prefix històric e- (variant de ex-), però que, a diferència de erradicar, es pronuncien amb [ ? ] i [...]
9. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
la e, que re-presenten fins a tres sons diferents: [e], [ ? ] i [ ? ], alhora que algun cas, com la lletra r, pot representar dos sons, com en rere (el primer, vibrant, i el segon, bategant), o no pronunciar-se, com la primera r de prendre, segons el parlar. c) Hi ha sons que són representats per [...]
10. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
; inexacte, inexhaurible, inexistent, inexorable; oxigen, oxigenar, des­ oxigenació. Semblantment: hexàedre, hexàgon, hexàmetre. Cal tenir en compte que en mallorquí i menorquí la x d'aquests cultismes correspon a la pronunciació [d?z] : e [d?z] amen, e [d?z] èrcit, e [d?z] halar, ine [d?z] istent, o[ d?z [...]
Pàgines  1 / 3 
Pàgina  1  2  3  Següent >>