Resultats de la cerca frase exacta: 24

Criteris lingüístics
1. adreça electrònica  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Paraula: adreça electrònica Abreviatura: a/e Sigla: Símbol: [...]
2. Símbols. Principals grups de símbols. Punts cardinals  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
est E est-nord-est ENE est-sud-est ESE nord N nord-est NE nord-nord-est NNE nord-nord-oest NNO NNW nord-oest NO NW oest O W oest-nord-oest ONO WNW oest-sud-oest OSO WSW sud S sud-est SE sud-oest SO SW sud-sud-est SSE sud-sud-oest SSO SSW [...]
3. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms d'astres  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'escriuen amb majúscula inicial tots els substantius i adjectius. Exemples: Terra (planeta) Sol (estel) Lluna (satèl·lit) Halley (cometa) Lleó Menor (constel·lació) 17 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS Però: prendre el sol lluna plena cada terra fa sa guerra [...]
4. Abreviatures. Plural  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
. carreteres pta. pesseta ptes. pessetes Hem de respectar les variacions de les partícules dels sintagmes abreujats. n. del t. nota del traductor n. dels t. nota dels traductors n. de l'e. nota de l'editora n. de les e. nota de les editores Les abreviatures que no tenen com a formant la part final resten [...]
5. Abreviatures. Definició  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
, les anomenem abreviatures compostes. p. e. per exemple c/c compte corrent [...]
6. Funció demarcativa. Inici de frase. Després d'admiració o d'interrogació  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
robat res! No he matat a ningú! Sou uns monstres!» (Pierre Véry, Goupi Mans Roges .) 11 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS [...]
7. Abreviatures. Numerals ordinals  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Quan van en singular, els nombres ordinals es representen, en forma d'abreviatura, amb la xifra seguida de l'última lletra del mot desplegat. És optatiu posar punt després de la lletra. 1r 1r. primer 1a 1a. primera 2n 2n. segon 2a 2a. segona 3r 3r. tercer 3a 3a. tercera 4t 4t. quart 4a 4a. quarta 5 [...]
8. Documentació jurídica. La querella. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
donar-la a conèixer. 4t. La relació circumstanciada del fet, amb expressió del lloc, de l'any, del mes, del dia i de l'hora en què va produir-se, si se sabien. 5è. L'expressió de les diligències que cal practicar per a la comprovació del fet. 6è. La petició que s'admeti la querella, es practiquin les [...]
9. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms de marques comercials i productes  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
cor de bou, raf? (varietats de tomàquet) 19 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS [...]
10. Funció distintiva. Noms propis referits a persones. Càrrecs oficials i títols nobiliaris  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
apartat). Exemples: Molt Honorable Senyor President Excel·lentíssim Senyor Governador Il·lustríssima Senyora Alcaldessa Sa Majestat el Rei Però: Molt Honorable Senyora Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya 15 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS [...]
Pàgines  1 / 3 
Pàgina  1  2  3  Següent >>