Resultats de la cerca frase exacta: 10

Fitxes de l'Optimot
1. És correcte posar de relleu en català? / Com es diu poner de relieve en català?
Font Fitxes de l'Optimot
posar en relleu En català, quan es vol indicar el significat 'fer ressortir', 'destacar', cal fer servir l'expressió posar en relleu, i no posar de relleu. Per exemple:  L'entrenador va voler posar en relleu l'esforç de cada jugador de l'equip. Els veïns van posar en relleu que el president de la [...]
2. 'res' o 'gens'? / 'No em costa res' i 'No em costa gens' / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
, en cada cas l'oració tindrà un significat diferent. Per exemple: No costa res tornar-ho a imprimir ('no costa cap cosa, diners, etc., tornar-ho a imprimir'). No costa gens tornar-ho a imprimir ('no costa gota d'esforç, gens de feina, etc., tornar-ho a imprimir'). No menja res ('ara mateix no menja [...]
3. 'jihad' o 'gihad'? / 'jihadisme' o 'gihadisme'? / 'jihadista' o 'gihadista'?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Ciències socials
El terme gihad, que s'escriu amb g i és masculí, té dos significats. D'una banda, serveix per designar l''esforç individual o col·lectiu que fan els musulmans per tal de millorar la seva conducta'. De l'altra, designa la 'guerra encaminada a l'expansió i a la defensa de l'islam'. Per exemple [...]
4. Concordança entre un adjectiu i dos o més noms
Font Fitxes de l'Optimot
canvi, si l'adjectiu va davant dels noms, només concorda en gènere i nombre amb el primer element. Per exemple: Els demanen la màxima dedicació i esforç. Heu fet molt bones reflexions i suggeriments.  [...]
5. És correcte pel seu propi peu en català? / Com es diu por su propio pie en català?
Font Fitxes de l'Optimot
peu, malgrat que no és incorrecta, té un ús molt connotat i cal restringir-lo. Per exemple, en casos en què es vol emfasitzar la dificultat o l'esforç de qui fa l'acció: El pelegrí està esgotat, malgrat els seus esforços no aconsegueix arribar a la catedral pel seu propi peu. Després de l'accident [...]
6. Règim verbal de treballar
Font Fitxes de l'Optimot
El verb treballar és intransitiu amb el significat d'aplicar-se amb un esforç sostingut en l'execució d'una acció o d'una obra. Per exemple: La Sílvia treballa a mitja jornada. En Pere treballa molt i no té temps de preparar-se les oposicions. Si es vol indicar que s'exerceix un ofici, una [...]
7. realitzar o fer?
Font Fitxes de l'Optimot
l'Índia.  En canvi, caldria fer servir el verb fer en els casos següents:  Farem una visita al castell de la ciutat. Va fer un esforç massa gran.  La Marta ha fet un pastís d'aniversari. De vegades es fa servir el verb realitzar en determinades expressions que tenen una altra forma verbal [...]
8. 'de' + infinitiu: subjecte o atribut / 'de' + infinitiu: complement directe / Preposició 'de' seguida d'infinitiu / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
 assajar. Per exemple: Mira de fer l'esforç d'entendre la situació. Ens va dir d'anar al cinema. Va provar de posar-se en la seva pell. En canvi, els verbs poder, deure, soler, voler, els verbs de percepció sentir i veure, i els verbs causatius fer i deixar, no admeten la preposició de davant d'un infinitiu [...]
9. És correcte visibilitzar en català? / Com es diu visibilizar en català?
Font Fitxes de l'Optimot
El verb visibilitzar, tot i que no està recollit al diccionari normatiu, és un verb ben format a partir de l'adjectiu visible, i té el significat de 'fer visible'. Per exemple: S'ha fet un esforç per visibilitzar tots els models de família en els àmbits educatius. Les fires de llibres ajuden a [...]
10. Com es diu irse de rositas en català? / Com es diu de rositas en català?
Font Fitxes de l'Optimot
amb una mà a la galta, amb una mà lligada a l'esquena caure de potes com els gats, sortir airós de, sortir impune de, escapolir-se  L'expressió castellana de rositas té dos significats: d'una banda, vol dir 'sense esforç'; de l'altra, amb el verb ir (irse de rositas), equival a 'sense pagar el [...]