Resultats de la cerca frase exacta: 1

Fitxes de l'Optimot
1. Ús no sexista del llenguatge / Recursos per evitar un ús sexista del llenguatge: formes genèriques, formes dobles i formes concretes
Font Fitxes de l'Optimot
que invisibilitzen o fan difícil imaginar en un àmbit determinat la presència o l'actuació de les dones. Els recursos més importants de llenguatge no sexista se sintetitzen en tres blocs: formes genèriques, formes dobles i formes concretes.  1. Les formes genèriques són un recurs inclusiu, és a dir [...]