Resultats de la cerca frase exacta: 1

Ortografia catalana
1. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, equipatge, homenatge, llenguatge, personatge, veïnatge; fetge (i fetjut), metge, setge (i assetjar, assetjament), heretge (i heretgia), petge. Notem, però, que s'escriuen amb g imaginar i imaginació, derivats cultes de imatge. b) En certs noms i adjectius d'ús freqüent com ara botja (i bo tgeta [...]