Resultats de la cerca frase exacta: 2

Criteris lingüístics
1. Annex 1  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
usos sexistes i androcèntrics de la llengua. Entenem per usos sexistes els que menystenen o desvaloren un dels dos sexes, habitualment les dones; i entenem per usos androcèntrics els que invisibilitzen o fan difícil imaginar en un àmbit determinat la presència o l'actuació de les dones. Les [...]
2. Annex 2  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
androcèntric És el que invisibilitza o fa difícil imaginar en un àmbit determinat la presència o l'actuació de les dones. Per exemple: A l'hotel de la Fira de Barcelona s'hi allotgen sobretot homes de negocis . 17 Barcelona, juliol de 2011 Dipòsit legal: B-27957-2011 18 /body /html [...]