Resultats de la cerca frase exacta: 8

Fitxes de l'Optimot
1. 'ordenar' + infinitiu o 'ordenar que' + verb en subjuntiu? / Alternança d'infinitiu i subjuntiu en verbs d'ordre i influència
Font Fitxes de l'Optimot
Amb els verbs d'ordre i influència, com ara ordenar, manar, permetre, prohibir, aconsellar, dir, etc., una oració d'infinitiu pot alternar amb una subordinada amb que + verb en subjuntiu. Per exemple: Els va ordenar fer els deures. Els va ordenar que fessin els deures. Ens va aconsellar fer-nos [...]
2. Com es diu a riesgo y ventura en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Dret
En llenguatge jurídic o administratiu, l'expressió que indica que algú se sotmet voluntàriament a la influència de la sort o dels esdeveniments és a risc i perill. Per exemple: Van assumir la gestió de l'equipament a risc i perill. L'entitat que assumeix la concessió a risc i perill es fa [...]
3. És correcte cobrar-se en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Sovint s'utilitza el verb pronominal cobrar-se per designar el fet d'emportar-se víctimes, de causar morts. Cal dir, però, que des del punt de vista normatiu no és correcte i que s'utilitza per influència de la forma castellana equivalent. Així doncs, no és correcte dir: El terratrèmol s'ha [...]
4. Com es diu repunte en català? / És correcte repunt en català? / És correcte repuntar en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Economia. Empresa
a la llengua general que s'han difós especialment en àmbits de divulgació, com ara els mitjans de comunicació. Tot i que probablement se n'ha estès l'ús per influència de les formes equivalents castellanes (repunte i repuntar), poden considerar-se extensions de significat de repuntar a partir de [...]
5. És correcte invasiu, invasiva en català? (ciències de la salut)
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Ciències de la salut
negativament l'organisme, ús que s'ha estès per influència de l'anglès, i que per això és força habitual de documentar en contextos com abans d'acceptar un tractament molt invasiu cal estar informat. Segons el context, doncs, s'han de fer servir adjectius com agressiu, traumàtic, cruent, lesiu, efractiu, etc [...]
6. Denominacions de torrons / 'torró de gema' o 'torró de crema'?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Alimentació. Gastronomia
, torró de gemma o torró de rovell d'ou, adoptades a partir del castellà turrón de yema. torró de crocant: es fa a base d'una pasta d'ametlles, avellanes, etc., endurida amb caramel. Sovint es fan servir erròniament les formes torró de crocanti i també torró de guirlatxe, per influència de l'equivalent [...]
7. Els hipocorístics: els noms propis de persona abreujats
Font Fitxes de l'Optimot
 Melo (de Ismael). 2. Més recentment, per influència forana, també s'han format hipocorístics mantenint la part inicial del mot. Per exemple: Cris (de Cristina), Montse/Muntsa (de Montserrat), Mati (de Matilde), Pura/Puri (de Purificació), Santi (de Santiago), etc.  [...]
8. onomatopeies / sons
Font Fitxes de l'Optimot
totes les vocals (buààà), perquè en el món de les onomatopeies l'aspecte purament gràfic té una influència molt important, i normalment hi ha una voluntat d'exagerar. Així, es poden crear noves onomatopeies sempre que compleixin les pautes esmentades i que no presentin una grafia estrangera o de [...]