Resultats de la cerca frase exacta: 8

Diccionari catal-castell
1. jurar
Font Diccionari catal-castell d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
v tr 1 [prometre] jurar. Et juro que tornar, te juro que volver. 2 [un crrec, una dignitat] jurar. 3 jurar en fals jurar en falso. 4 jurar per jurar por. 5 ho juraria lo jurara. 6 no cal que ho juris! ni que lo jures! [...]
2. jurament
Font Diccionari catal-castell d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
m 1 [acci i efecte de jurar] juramento. Prestar jurament, prestar juramento. Un jurament fals, un juramento falso. 2 jurament indecisori dr juramento indecisorio. 3 jurament promissori juramento promisorio. 4 jurament hipocrtic med juramento hipocrtico. 5 prendre jurament [obtenir el [...]
3. perjurar
Font Diccionari catal-castell d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
v intr 1 perjurar. v tr 2 perjurar. Va jurar i perjurar que no en sabia res, jur y perjur que no saba nada.  [...]
4. renegar
Font Diccionari catal-castell d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
] renegar. Reneg de la fe, reneg de la fe. 5 [dir renecs] renegar, blasfemar, jurar, decir tacos.  [...]
5. carreter
Font Diccionari catal-castell d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
-a adj 1 carretero -ra. 2 cam carreter [de carro] camino carretero. m i f 3 [constructor] carretero -ra. 4 [conductor] carretero -ra, carrero -ra. 5 beure com un carreter beber como un cosaco (o como un tudesco). 6 renegar com un carreter [renegar molt] jurar (o blasfemar, o maldecir) como [...]
6. bandera
Font Diccionari catal-castell d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
bandera desertar. 8 alar bandera mil alzar (o levantar) bandera (o la bandera). 9 bandera a mitja asta bandera a media asta. 10 bandera blanca (o de pau, o parlamentria) bandera blanca (o de paz). 11 bandera negra bandera negra. 12 jurar la bandera mil jurar [la] bandera. 13 mudar de bandera fig [...]
7. crrec
Font Diccionari catal-castell d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
problema difcil. 23 jurar el crrec jurar el cargo. 24 presentar crrecs hacer cargos. 25 suspendre alg del seu crrec suspender a uno del empleo. 26 tenir al seu crrec tener a su cargo.  [...]
8. veritat
Font Diccionari catal-castell d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
[sser cert] ser verdad, ser cierto. 9 s veritat que... es verdad que..., verdad es que...s veritat que ho ignorava, per..., es verdad que lo ignoraba, pero...10 faltar a la veritat faltar a la verdad. 11 jurar de dir la veritat, noms la veritat i res ms que la veritat jurar decir la verdad [...]