Resultats de la cerca frase exacta: 5

Ortografia catalana
1. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, Estats Units; goma resina, cafè concert; blat de moro, mal de cap 'cefalàlgia', Molins de Rei; alto el foc, Erill la Vall ? Sintagmes lliures: cafè amb llet, mal humor, roba vella 126 QUADRE 39 (Continuació) Ortografia dels derivats per prefixació, dels mots compostos, de les locucions i dels sintagmes [...]
2. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
; llet, crèdit, xut; Martí, Rut, Tecla, Catí, Tarragona, Teià, Itàlia, Terol, Troia [t] d adquirir, vodka; àcid, fred, quietud, solitud, covard, sord, verd; Armand, Alfred, Íngrid, Rafalcaid, Madrid, Perigord g gas, glòria, gorra, gruix, farga, figa, ningú; Gabriel, Griselda, Gandia, Pego, Sagunt [...]
3. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS LATERALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
llegítima 'porció d'una herència'), llet (làctic, lactància), lletra (cf. literal, literari, literatura), 43 Les lletres llibre, llibresc (cf. librari), lliure (cf. liberal ?al costat de lliberal?, liberalisme, libèr­ rim), llum (cf. lumínic, luminescència), lluna (cf. lunar), Llull (cf. lul·lià). Notem [...]
4. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Andreu, Sant Antoni, Sant Hilari, tot i que és preferible evitar l'emmudiment de la t. b) A final de mot, darrere vocal o diftong tònics s'escriu t, amb independència de la lletra que apareix en les formes flexives o en els derivats. Així, no solament gat, plat, Renat, Priorat, Rabat, barret, llet, net [...]
5. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Les locucions i els sintagmes lliures 4.3.3.1 . Formalment, els mots compostos contrasten amb les locucions (blat de moro 'planta', fines herbes 'herbes aromàtiques', mal de cap 'cefalàlgia') i amb els sintagmes lliures que tenen un significat composicional (bon temps, cafè amb llet, ferro vell [...]