Resultats de la cerca frase exacta: 15

Diccionari català-castellà
1. net 1
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-a adj 1 [sense taques, sense brutícia] limpio -pia. Els vidres són nets, los cristales están limpios. 2 limpio -pia, despejado -da, claro -ra. Un cel net, un cielo limpio. 3 neto -ta, claro -ra, nítido -da, limpio -pia, distinto -ta. Els perfils nets de les muntanyes, los perfiles netos [...]
2. net 2
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-a m i f 1 nieto -ta. 2 [descendent] nieto -ta.  [...]
3. patena
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
f 1 patena. 2 net com una patena [molt net] limpio como una patena (o como los chorros del oro).  [...]
4. curiós
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-osa adj 1 [que té curiositat] curioso -sa. 2 [que desperta l'interès] curioso -sa, interesante. 3 [net, polit] curioso -sa, limpio -pia.  [...]
5. clatell
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 anat cogote, nuca f. 2 caure de clatell caerse de espaldas. 3 ésser net de clatell fig no tener pelo de tonto.  [...]
6. polit
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-ida adj 1 [net] aseado -da, limpio -pia, pulcro -cra, pulido -da. Va sempre molt polit, va siempre muy pulcro. 2 [endreçat] esmerado -da, cuidadoso -sa. Polida en el vestit, esmerada en el vestir. 3 [formós, bell] bonito -ta, bello -lla. 4 [irònic] atildado -da, acicalado -da, pulido [...]
7. pam
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
oídos. 6 fer pam i pipa hacer burla con la mano. 7 no aixecar un pam de terra [ser molt baix] no levantar un palmo del suelo. 8 no haver-n'hi un pam de net fig i fam [en un afer, en un negoci] ser una merienda de negros. En el repartiment de l'herència no n'hi hagué un pam de net, el reparto de la [...]
8. brut
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
] infeccioso -sa. 7 [xampany] brut. 8 fig [indecent] sucio -cia. Negoci brut, negocio sucio. 9 en brut en bruto. Sucre en brut, azúcar en bruto. 10 en brut en sucio. Primer fes-ho en brut, que ja ho passarem en net, primero hazlo en sucio, que ya lo pasaremos a limpio. 11 jugar brut jugar sucio. m 12 [...]
9. succeir
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
, sucedió a su padre. v pron 4 sucederse. Els dies se succeeixen, los días se suceden. 5 sucederse. Avi i net se succeïren en aquella plaça, abuelo y nieto se sucedieron en aquel puesto.  [...]
10. clar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
quiero. m 19 [d'una pintura] claro. 20 [en un escrit, un discurs, un sembrat, etc] claro. 21 clar de lluna claro de luna. adv 22 [clarament] claro, claramente. Parlar clar, hablar claro. 23 a la clara a las claras, por lo claro p fr. 24 clar i català (o clar i net, o clar i ras) [parlar] claro [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>