Resultats de la cerca frase exacta: 2

Ortografia catalana
1. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Andreu, Sant Antoni, Sant Hilari, tot i que és preferible evitar l'emmudiment de la t. b) A final de mot, darrere vocal o diftong tònics s'escriu t, amb independència de la lletra que apareix en les formes flexives o en els derivats. Així, no solament gat, plat, Renat, Priorat, Rabat, barret, llet, net [...]
2. La grafia dels mots. L'APÒSTROF
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
revesteixen, respec-tivament, les formes l' i s', amb la mateixa distribució i les mateixes regles d'apostrofació que les de l'article definit general: lo net i l'avi; s'oli, s'únic fill, s'Agaró, s'Arenal; amb s'avió; s'altra mà, s'illa, s'habitació, sa universitat, sa Indioteria. Els articles personals en i [...]