Resultats de la cerca frase exacta: 1

Criteris lingüístics
1. Abreviatures. Doble tractament: sigla o abreviatura, símbol o abreviatura  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Pot ocórrer que per a l'abreujament d'alguns mots ens trobem amb un doble tractament: com a abreviatura i com a sigla o símbol. PN p. n. pes net SA s. a. societat anònima PTA ptes. pessetes Sempre que sigui possible, és més recomanable utilitzar les sigles, per qüestions d'economia d'espai, o els [...]