Resultats de la cerca frase exacta: 43

Ortografia catalana
1. Les lletres. LES VOCALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La grafia dels sons voclics tnics L's de les grafies vocliques en el vocalisme tnic general s unvoc i no es pres-ta a confusi en la mesura que a cada so voclic li correspon la seva grafia voclica, amb el benents que els sons [ ? ] i [e], d'una banda, i [ ? ] i [o], de l'altra [...]
2. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
. Sn diacrtics: el trenc (?), que modifica la lletra c, la qual esdev (ce trencada); el punt volat (), que modifica el grup grfic ll, el qual esdev ll (ela geminada); l'accent agut (´), que modifica les vocals e, i, o i u; l'accent greu (`), que modifica les vocals a, e i o, i la diresi (¨), [...]
3. La grafia dels mots. L'APSTROF
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
El quadre 34 mostra els contextos ms habituals en qu els articles, la pre-posici de i els pronoms febles s'apostrofen. Quadre 34 s de l'apstrof Categoria lxica Forma Apostrofaci Context Exemples Article el S'apostrofa Davant vocal (precedida o no de h) l'avi, l'home, l'Enric, l'Alguer, l'IVA [...]
4. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACI GRFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Resum El quadre 39 mostra sumriament l'ortografia dels derivats per prefixaci, dels mots compostos i de les locucions i els sintagmes lliures, segons si s'escriuen junts, amb guionet o amb els elements separats per espais. 125 Quadre 39 Ortografia dels derivats per prefixaci, dels mots compostos [...]
5. Les lletres. LA LLETRA H
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, hermafrodita, hermenutic, herpes, hiena, higiene, homilia, horscop, Hctor, Hiplit, Helena, Hipcrates, Homer, Halicarns, Hades). S'escriuen amb h els mots construts amb prefixos i radicals cultes com hagi(o)- 'sant' (ha-giografia, haginim), halo- 'sal' (halogen), hect(o)- 'cent' (hectmetre, hectolitre [...]
6. L'accent i la diresi. L'ACCENT GRFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Distribuci dels accents agut i greu de les vocals e i o L'accent grfic sobre les vocals mitjanes (e i o) pot ser agut (, ) o greu (, ). s agut quan la vocal s tancada i s greu quan la vocal s oberta. L'accent greu predo 91 L'accent i la diresi mina en els mots esdrixols (cincia [...]
7. La grafia dels mots. LES CONTRACCIONS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
No hi ha contracci: a) Quan l'article es pot apostrofar amb el mot segent perqu comena per vocal, precedida o no de h: porta- ho a l'avi, baixa de l'arbre, parla de l'home, Portal de l'ngel, coses per l'estil, va a ca l'apotecari, terres de ca n'Amat. 110 4.3 b) Quan l'article forma part del [...]
8. Les lletres. LES VOCALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
reflecteixen en l'escriptura, com la terminaci [-e] del mascul singular dels mots acabats en el sufix -ista (artista, turista), corrent en la llengua parlada, o, en registres informals, l'oscillaci de timbre de la a tona final (casa, compra) i la pronncia [a] a l'inici de mots comenats per en, em i es [...]
9. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, possible, nassos, assumpte El dgraf gu representa el so [g] davant d'una e o d'una i: guerra, guitarra, lloguer, aconseguir (?2.7.4.2b). En els altres casos, gu sn dues lletres que representen dos sons successius: guant, Igualada, linguograma, agut, exigu. El dgraf ig representa el so [? t?? ]? darrere [...]
10. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
L'alfabet catal prov de l'alfabet llat i consta de vint-i-sis lletres, ordenades se-gons un sistema convencional, de la manera que mostra el quadre 1. Cada lletra t dues formes diferents: la lletra minscula (o, simplement, mins-cula), que s la lletra d'escriptura o impressi ordinria i que [...]
Pgines  1 / 5 
Pgina  1  2  3  4  5  Segent >>