Resultats de la cerca frase exacta: 43

Ortografia catalana
1. Les lletres. LES VOCALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La grafia dels sons vocàlics tònics L'ús de les grafies vocàliques en el vocalisme tònic general és unívoc i no es pres-ta a confusió en la mesura que a cada so vocàlic li correspon la seva grafia vocàlica, amb el benentès que els sons [ ? ] i [e], d'una banda, i [ ? ] i [o], de l'altra [...]
2. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
. Són diacrítics: el trenc (?), que modifica la lletra c, la qual esdevé ç (ce trencada); el punt volat (·), que modifica el grup gràfic ll, el qual esdevé l·l (ela geminada); l'accent agut (´), que modifica les vocals e, i, o i u; l'accent greu (`), que modifica les vocals a, e i o, i la dièresi (¨), [...]
3. La grafia dels mots. L'APÒSTROF
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
El quadre 34 mostra els contextos més habituals en què els articles, la pre-posició de i els pronoms febles s'apostrofen. Quadre 34 Ús de l'apòstrof Categoria lèxica Forma Apostrofació Context Exemples Article el S'apostrofa Davant vocal (precedida o no de h) l'avi, l'home, l'Enric, l'Alguer, l'IVA [...]
4. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Resum El quadre 39 mostra sumàriament l'ortografia dels derivats per prefixació, dels mots compostos i de les locucions i els sintagmes lliures, segons si s'escriuen junts, amb guionet o amb els elements separats per espais. 125 Quadre 39 Ortografia dels derivats per prefixació, dels mots compostos [...]
5. Les lletres. LA LLETRA H
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, hermafrodita, hermenèutic, herpes, hiena, higiene, homilia, horòscop, Hèctor, Hipòlit, Helena, Hipòcrates, Homer, Halicarnàs, Hades). S'escriuen amb h els mots construïts amb prefixos i radicals cultes com hagi(o)- 'sant' (ha-giografia, hagiònim), halo- 'sal' (halogen), hect(o)- 'cent' (hectòmetre, hectolitre [...]
6. L'accent i la dièresi. L'ACCENT GRÀFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Distribució dels accents agut i greu de les vocals e i o L'accent gràfic sobre les vocals mitjanes (e i o) pot ser agut (é, ó) o greu (è, ò). És agut quan la vocal és tancada i és greu quan la vocal és oberta. L'accent greu predo 91 L'accent i la dièresi mina en els mots esdrúixols (ciència [...]
7. La grafia dels mots. LES CONTRACCIONS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
No hi ha contracció: a) Quan l'article es pot apostrofar amb el mot següent perquè comença per vocal, precedida o no de h: porta- ho a l'avi, baixa de l'arbre, parla de l'home, Portal de l'Àngel, coses per l'estil, va a ca l'apotecari, terres de ca n'Amat. 110 4.3 b) Quan l'article forma part del [...]
8. Les lletres. LES VOCALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
reflecteixen en l'escriptura, com la terminació [-e] del masculí singular dels mots acabats en el sufix -ista (artista, turista), corrent en la llengua parlada, o, en registres informals, l'oscil·lació de timbre de la a àtona final (casa, compra) i la pronúncia [a] a l'inici de mots començats per en, em i es [...]
9. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, possible, nassos, assumpte El dígraf gu representa el so [g] davant d'una e o d'una i: guerra, guitarra, lloguer, aconseguir (§?2.7.4.2b). En els altres casos, gu són dues lletres que representen dos sons successius: guant, Igualada, linguograma, agut, exigu. El dígraf ig representa el so [? t?? ]? darrere [...]
10. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
L'alfabet català prové de l'alfabet llatí i consta de vint-i-sis lletres, ordenades se-gons un sistema convencional, de la manera que mostra el quadre 1. Cada lletra té dues formes diferents: la lletra minúscula (o, simplement, minús-cula), que és la lletra d'escriptura o impressió ordinària i que [...]
Pàgines  1 / 5 
Pàgina  1  2  3  4  5  Següent >>