Resultats de la cerca frase exacta: 6

Diccionari català-castellà
1. onzè
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-ena adj i m i f 1 [ordinal] undécimo -ma, onceavo -va, onceno -na. L'onzè dia, el onceavo día. adj i m 2 [partitiu] onceavo -va. Una onzena part, una onceava parte.  [...]
2. onze
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
adj i m 1 once. Un noi d'onze anys, un chico de once años. adj i m i f 2 [onzè] undécimo -ma, onceavo -va, onceno -na. m i f plinv 3 once. Els onze primers, los once primeros. 4 les onze [hora] las once. 5 tres quarts d'onze las once menos cuarto. 6 un quart, dos quarts d'onze las diez y [...]
3. termidor
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m hist [onzè mes del calendari republicà francès] termidor.  [...]
4. tocada
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
f mús audición. A les onze hi haurà una tocada de sardanes, a las once habrá una audición de sardanas.  [...]
5. valorar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 [avaluar] valorar, evaluar. Valorar un cotxe en onze mil euros, valorar un coche en once mil euros. 2 [atribuir valor] valorar. Valorar l'amistat d'algú, valorar la amistad de alguien. 3 quím valorar, titular.  [...]
6. u 1
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
adj i m i f 1 [primer] uno. El quilòmetre u, el kilómetro uno. La pàgina u, la página uno. m 2 [pl: uns] uno. Onze s'escriu amb dos uns, once se escribe con dos unos. adj i m 3 filos uno. pron 4 [una persona, una cosa] uno. 5 cada u [cadascú] cada uno. 6 ésser tot u ser todo uno. Pujar a la [...]