Resultats de la cerca frase exacta: 9

Fitxes de l'Optimot
1. Apostrofació davant de xifres / Apostrofació davant de '1' i '11'
Font Fitxes de l'Optimot
Davant de les xifres que es diuen amb vocal inicial, 1 i 11, s'apostrofen els articles el i la i la preposició de igual que si estiguessin escrits amb lletres. Per exemple: l'1 de juliol ('l'u') l'11 de novembre ('l'onze') l'11a clàusula del contracte ('l'onzena') la contractació d'11 jugadors [...]
2. Accentuació de la vocal 'e' al País Valencià
Font Fitxes de l'Optimot
, café, cinqué (i ordinals següents: sisé, seté, onzé, vint-i-uné), comité, mossén, comprén, cortés, francés, admés i pretés. En els mots plans: cércol, pésol, térbol, atényer, conéixer, créiem, véiem i véncer. En els mots esdrúixols: sémola, sépia. Tanmateix, es manté l'accent obert en el pronom [...]
3. Elisió de vocals en contacte en seqüències de mots / 'una hora' o 'un(a) hora'? (pronunciació)
Font Fitxes de l'Optimot
[o.à], filla única [a.ú]. Ara bé, si les vocals són semblants també es poden fusionar en una de sola. Per exemple: puma àgil [á]. De la mateixa manera, en alguns casos, se sol elidir la vocal àtona: una hora [ò], mitja hora [ò], quina hora [ò], onze anys [á]. En els parlars que tenen vocal neutra [...]
4. adverbis llatins de repetició / bis, ter, quater, etc.
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Dret
els derivats acabats en -decies (que vol dir 'deu vegades'): undecies ('onze vegades'), duodecies ('dotze vegades'), terdecies o ter decies ('tretze vegades'), quatuordecies o quater decies ('catorze vegades'), quindecies o quinquies decies ('quinze vegades'), etc.  [...]
5. festivitats cíviques, religioses i polítiques (traducció)
Font Fitxes de l'Optimot
Les designacions de festivitats cíviques, religioses i polítiques es tradueixen. En català: Nadal nit de Cap d'Any Divendres Sant la revetlla de Sant Joan l'Onze de Setembre la Fira d'Abril la Fira de Sant Isidre la Puríssima En castellà: Navidad Nochevieja Viernes Santo la verbena de San Juan [...]
6. Ús i lectura de les xifres romanes
Font Fitxes de l'Optimot
van darrere del nom se solen llegir com a cardinals, tot i que els nombres inferiors a onze també es poden llegir com a ordinals: el segle III: "tres" o "tercer" el segle XV: "quinze" el volum X: "deu" o "desè" el volum LXXXI: "vuitanta-u" Però en el cas dels noms propis de persona, els nombres [...]
7. Exemple de contracte de compravenda
Font Fitxes de l'Optimot
Martorell, amb una superfície útil de 123 m2, que confronta, a la dreta, amb el carrer del Rosselló; a l'esquerra, amb un celobert i l'entitat número onze; al davant, amb l'escala de l'edifici, i al darrere, amb la finca propietat de la Immobiliària Bilbao, S. A. 2. Que l'habitatge descrit està lliure de [...]
8. festivitats i fets històrics (majúscules i minúscules) / períodes temporals i moviments artístics i culturals (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
al sant: El patró dels impressors és sant Joan) l'Onze de Setembre o la Diada El Divendres Sant és inhàbil. el Halloween el Dia d'Acció de Gràcies la Festa de la Primavera Enguany la Festa Major cau en dissabte (però en minúscula si és genèric: A Vilafranca sempre fan una festa major molt lluïda) el [...]
9. xifres o lletres? cardinals amb lletres
Font Fitxes de l'Optimot
història: el Sis d'Octubre, l'Onze de Setembre 7. Les indicacions horàries, sempre que no es tracti d'horaris de mitjans de transports o de textos breus com ara cartells o avisos. Per exemple, s'escriu: Vindrem a les dues.  Arribaran a quarts de nou. Però: Agafaré el tren de les 19:35.  Acte [...]