Resultats de la cerca frase exacta: 5

Ortografia catalana
1. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, zinc, zona, esmorzar, onze, brunz; Quirze, Alzira s fosa, presa, enfonsar, bisbe, desdir; Ignasi, Osona [ d?z ] tz atzucac, botzina, dotze, etzibar; Llàtzer, Galatzó [ d?z ]?/?[z] realitzar, urbanització, amortitzable, fertilitzant s seda, instància, consol, curs, gas; Sebastià, Sagunt [s] ss assassí [...]
2. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
; piezoelèctric, piezòmetre; micor-riza, rizoma, rizotònic; àzig, azigòspora, sizígia; mesozoic, paleozoic, espermatozoide, metazou, protozou. c) Es representa per z darrere de consonant: alzina, aranzel, benzina, bronze, catorze , colze, donzella, embran zida, esbarzer, esmorzar, onze, pinzell, polze, salze [...]
3. Les lletres. LA LLETRA H
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, hectàrea), heli(o)-i -heli 'sol' (heliocentrisme, heliotropi, periheli), helico- 'espiral' (helicoidal, helicòpter), hema-, hemat(o)- o hem(o)- 'sang' (hematoma, hemofília, hemoglobina, hemorràgia), hemer(o)- 'dia' (hemeroteca), hemi- 'mig' (hemicicle, hemisferi, hemiplegia, hemistiqui), hendeca- 'onze [...]
4. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS NASALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, pensar, Anselm, Arànser, Sansor, ciència, vençut, Francesc, Bizanci; benzina, onze, Fanzara; enlaire, Finlàndia. Davant les consonants palatals, la n s'assimila a [ ? ]: anxova, gronxar, Perenxisa; ca-nonge, gínjol, menjar, Tànger; enllà, enllestir, Manlleu. Però s'escriuen amb m els mots comte (i comtal [...]
5. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
. Cal subratllar, però, que no duen guionet els derivats d'aquests mots, com cinccentista, noucentisme. També s'escriuen amb guionet les expressions populars arcaiques deu - cents 'mil', onze - cents 'mil cent', dotze - cents 'mil dos-cents', etc.; vint - cents 'dos mil', etc. b) En els compostos en què [...]