Resultats de la cerca frase exacta: 2

Criteris lingüístics
1. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms de lloc  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Pere Més Alt la ronda de Sant Pere la travessera de Gràcia la plaça Reial 37 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS la plaça del Rei el pla de Palau la ronda del Litoral el raval de Santa Anna la carretera nacional II També s'escriu amb minúscula l'abreviatura de la designació [...]
2. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms de sistemes, xarxes i inventaris regulats  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
. Exemples: fons Lluís Companys fons fotogràfic Salvany arxiu del Palau Recasens col·lecció Barella de cartografia En canvi, quan el fons documental, l'arxiu o la col·lecció està formalment constituït i té entitat, s'escriu amb majúscula inicial. Exemples: Fons Joan Amades Col·lecció d'Automòbils Salvador [...]