Resultats de la cerca frase exacta: 2

Criteris lingstics
1. Funci distintiva. Noms propis referits a coses. Noms de lloc  [PDF, 853 kB]
Font Majscules i minscules
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
Pere Ms Alt la ronda de Sant Pere la travessera de Grcia la plaa Reial 37 Ma j s cul e s i mi ns c ul es CRI T ERI S LI N G S T I CS la plaa del Rei el pla de Palau la ronda del Litoral el raval de Santa Anna la carretera nacional II Tamb s'escriu amb minscula l'abreviatura de la designaci [...]
2. Funci distintiva. Noms propis referits a coses. Noms de sistemes, xarxes i inventaris regulats  [PDF, 853 kB]
Font Majscules i minscules
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
. Exemples: fons Llus Companys fons fotogrfic Salvany arxiu del Palau Recasens collecci Barella de cartografia En canvi, quan el fons documental, l'arxiu o la collecci est formalment constitut i t entitat, s'escriu amb majscula inicial. Exemples: Fons Joan Amades Collecci d'Autombils Salvador [...]