Resultats de la cerca frase exacta: 413

Fitxes de l'Optimot
1. Pseudoderivats o falsos derivats: o o u?, b o v?
Font Fitxes de l'Optimot
recull els pseudoderivats més habituals de la parella o/u: boca: bucal (però bocassa, boqueta) córrer: concurrència, ocurrència (però concórrer) doble: duplicar, duplicitat (però doblar) dolç: dulcificar, edulcorar (però endolcir) home: humà, humanisme (però homenàs, homenot) jove: juvenil (però [...]
2. 'fideuà' o 'fideuada'? / 'mascletà' o 'mascletada'? / Emmudiment de 'd' entre vocals
Font Fitxes de l'Optimot
En els parlars valencians, l'emmudiment de la d entre vocals és un fenomen bastant generalitzat en registres col·loquials, tot i que en contextos formals convé evitar aquest emmudiment..  Aquesta pronúncia, però, ha provocat que algunes paraules d'ús molt estès, com ara mascletada o [...]
3. Concordança dels verbs inacusatius / 'Falta més plats' o 'Falten més plats'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
tenir en compte, però, que en nord-occidental no hi sol haver concordança si el subjecte apareix després del verb i és plural amb caràcter indefinit. Això no obstant, en els registres formals cal fer sempre la concordança, independentment del parlar. Per exemple: Falta més plats (però Més plats, falten [...]
4. Segona persona de plural de l'imperatiu / 'respongueu' o 'responeu'?
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha verbs de la segona conjugació, com ara respondre o beure, que formen l'imperatiu amb formes que presenten el so velar g. Cal tenir en compte, però, que quan la segona persona del singular no presenta aquest so, la forma corresponent a la segona persona del plural tampoc no la té. Per exemple [...]
5. 'treuria' o 'trauria'? / 'neixerà' o 'naixerà'? / Verbs amb 'a' o 'e' en l'arrel: 'treure' o 'traure', 'néixer' o 'nàixer' i 'jeure' o 'jaure'
Font Fitxes de l'Optimot
verbs, la vocal a es manté en totes les formes verbals en els parlars occidentals. En canvi, en els parlars orientals i en alguns de nord-occidentals aquesta vocal a només apareix en les formes amb l'arrel àtona. Per exemple: treu o trau, però traurà neix o naix, però naixerà jeu o jau, però jaurà heu [...]
6. l'anàlisis o l'anàlisi? / la crisis o la crisi?
Font Fitxes de l'Optimot
En català, el singular de noms cultes com crisi, tesi, dosi, hipòtesi, anàlisi, parèntesi... sempre acaba en -i. Les formes d'aquests noms acabades en -s són, doncs, de plural. Per exemple: la crisi (singular), però les crisis (plural), la tesi però les tesis, la dosi però les dosis, la hipòtesi [...]
7. 'metge' o 'mèdic'?
Font Fitxes de l'Optimot
Cal no confondre el mot metge, que és un substantiu, amb el mot mèdic, que és l'adjectiu que fa referència a la medicina o als metges. Per exemple: M'han demanat un certificat mèdic o M'han demanat un certificat del metge (però no M'han demanat un certificat metge). La consulta mèdica obre a les [...]
8. Participis amb dues formes: 'oferit' o 'ofert'?
Font Fitxes de l'Optimot
Els verbs complir, establir, oferir, omplir, reblir, sofrir i suplir (i derivats) fan el participi amb la terminació -ert. Cal tenir en compte, però, que en valencià i baleàric aquests verbs formen el participi amb la terminació -it: complert (o complit) establert (o establit) ofert (o oferit [...]
9. Concordança en oracions passives pronominals / 'Es fa fotocòpies' o 'Es fan fotocòpies'?
Font Fitxes de l'Optimot
pomes per fer el pastís. Cal tenir en compte, però, que en els parlars nord-occidentals el verb es manté en singular encara que el sintagma nominal sigui plural. Això no obstant, si aquest sintagma és definit i apareix abans del verb aleshores hi ha concordança. Per exemple: Es fa fotocòpies en color [...]
10. 'Veniu a plaça' o 'Veniu a la plaça'? / Expressions de lloc sense article
Font Fitxes de l'Optimot
adoptar un valor més descriptiu, menys delimitat. Per exemple: Veniu a la plaça. Avui els nens no van a l'escola. Aquest cap de setmana volen anar a la muntanya. Cal tenir en compte, però, que algunes expressions s'han lexicalitzat i, per tant, no és possible alternar entre la construcció amb article i [...]
Pàgines  1 / 42 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>