Resultats de la cerca frase exacta: 66

Criteris lingüístics
1. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms d'astres  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'escriuen amb majúscula inicial tots els substantius i adjectius. Exemples: Terra (planeta) Sol (estel) Lluna (satèl·lit) Halley (cometa) Lleó Menor (constel·lació) 17 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS Però: prendre el sol lluna plena cada terra fa sa guerra [...]
2. Equivalències castellà - català. parapúblico -a m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
parapúblico -a m i f-parapúblic -a m i f Dit de l'organització que és de titularitat pública però que es regeix majoritàriament pel dret privat. [...]
3. Equivalències castellà - català. presunto -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
presunto -a adj-presumpte -a adj Dit de la persona que és acusada o sospitosa d'un delicte, però de qui no s'ha demostrat la culpabilitat. [...]
4. Equivalències castellà - català. baja f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
baja f - baixa f Situació laboral d'una persona que, a causa d'una dolença, d'una malaltia, d'un accident, etc., està eximida de treballar però alhora percep el salari. [...]
5. Equivalències castellà - català. declaratorio -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
declaratorio -a adj - declaratori -òria adj Dit del pronunciament judicial, de la resolució, etc., que defineix i delimita un delicte, una qualitat, un dret, etc., però que no conté manament executiu. [...]
6. Equivalències castellà - català. factura pro forma f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
factura pro forma f - factura proforma / proforma f Document amb què un venedor notifica per endavant el cost d'una comanda al comprador, però que no li n'exigeix el pagament. [...]
7. Funció distintiva. Noms propis referits a persones. Càrrecs oficials i títols nobiliaris  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
en... el comte de Barcelona ha declarat... Carles Gustau, rei de Suècia Cal tenir en compte, però, que quan les designacions dels càrrecs van introduïdes per les formes protocol·làries de tractament que els corresponen, aquestes designacions també s'escriuen amb majúscula inicial (v. punt 7 d'aquest [...]
8. Documentació administrativa. El recurs. Disseny gràfic  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
mitjans de què disposa, excepte en el cas que l'Administració faciliti un imprès unificat per a la interposició de recur- sos. El que és bàsic, però, és presentar els diferents blocs d'informació separats i ben identificats amb el títol corresponent. [...]
9. Documentació administrativa. La carta. Comiat  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El comiat, com la fórmula de salutació, també presenta un seguit de variants. Cal que hi hagi, però, una correlació entre la fórmula de salutació i la de comiat, que a la vegada han de ser adequades al to general del document. Entre les possibles fórmules de comiat, us detallem les següents [...]
10. Documentació administrativa. La carta. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
fa a l'emissió. Des d'un punt de vista formal, però, la data que cal tenir en compte és la del registre de sortida. [...]
Pàgines  1 / 7 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  Següent >>