Resultats de la cerca frase exacta: 2

Fitxes de l'Optimot
1. noms invariables / plural del mot llapis: llapissos o llapis?
Font Fitxes de l'Optimot
que acaben amb el sufix grec -itis: rinitis, hepatitis, flebitis, etc.; - els que acaben amb -us: cactus, globus, focus, corpus, fetus, porus, virus, etc. Cal recordar, però, que el nom ritu (conjunt de cerimònies d'un culte, per exemple: ritu catòlic) no és un nom invariable: el seu plural és ritus.  [...]
2. 'permeable' i 'impermeable' (sentit figurat)
Font Fitxes de l'Optimot
Estrictament, una cosa permeable és la que deixa passar un gas o un líquid a través dels seus porus. Així, hi ha roques que són permeables perquè deixen passar l'aigua.   Això no obstant, d'acord amb el diccionari normatiu, també es pot utilitzar la paraula permeable (o impermeable [...]