Resultats de la cerca frase exacta: 11

Diccionari catalą-castellą
1. principi
Font Diccionari catalą-castellą d'Enciclopčdia Catalana (4a edició)
m 1 [comenēament] principio, comienzo. El principi de la narració, el principio de la narración. 2 [regla de conducta] principio. Segons els principis morals, segśn los principios morales. 3 [veritat fonamental] principio. Els principis d'una doctrina, los principios de una doctrina. 4 filos [...]
2. dogma
Font Diccionari catalą-castellą d'Enciclopčdia Catalana (4a edició)
m [principi, veritat] dogma.  [...]
3. embrió
Font Diccionari catalą-castellą d'Enciclopčdia Catalana (4a edició)
m 1 biol embrión. 2 fig [principi] embrión. 3 embrió hexacant zool [oncosfera] embrión hexancate. 4 en embrió [no desenvolupat] en embrión.  [...]
4. petició
Font Diccionari catalą-castellą d'Enciclopčdia Catalana (4a edició)
f 1 petición. 2 a petició de a petición de. 3 petició de mą [cerimņnia familiar] petición de mano. 4 petició de principi filos petición de principio.  [...]
5. alfa
Font Diccionari catalą-castellą d'Enciclopčdia Catalana (4a edició)
f 1 [lletra] alfa. 2 alfa i omega crist [Jesucrist] alfa y omega. 3 l'alfa i l'omega [el principi i la fi] el alfa y la omega.  [...]
6. malaguanyat
Font Diccionari catalą-castellą d'Enciclopčdia Catalana (4a edició)
-ada adj 1 [no aprofitat] malogrado -da. Els malaguanyats anys de joventut, los malogrados ańos de juventud. 2 [perdut prematurament] malogrado -da. Demą enterraran el malaguanyat actor, mańana enterrarįn al malogrado actor. 3 [en expressions al principi de la frase] malogrado -da, lįstima de [...]
7. director
Font Diccionari catalą-castellą d'Enciclopčdia Catalana (4a edició)
-a adj 1 director -ra, directivo -va, rector -a. Principi director, principio rector. 2 geom director -triz. m i f 3 director -ra. El director d'un col·legi, el director de un colegio. 4 tecnol [d'una antena] director. 5 director d'escena, de cinema director de escena, de cine. 6 director [...]
8. moment
Font Diccionari catalą-castellą d'Enciclopčdia Catalana (4a edició)
moment [al principi] al principio. 11 del moment que [atčs que] visto que, dado que, puesto que, toda vez que. 12 des del moment que desde el momento (o instante) en que. 13 d'un moment a l'altre de un momento a otro. 14 en aquest moment en este momento. 15 en breus moments dentro de un momento [...]
9. ąnima
Font Diccionari catalą-castellą d'Enciclopčdia Catalana (4a edició)
f 1 [principi vital] alma. 2 [dels difunts] įnima, alma. 3 fig [persona] alma. Pel carrer no hi havia ni una ąnima, por la calle no habķa un (o ni un) alma. 4 [sensibilitat afectiva] alma. Té l'ąnima destrossada, tiene el alma destrozada. 5 [nucli, part essencial] alma. 6 [part interior [...]
10. fi 1
Font Diccionari catalą-castellą d'Enciclopčdia Catalana (4a edició)
f 1 [punt darrer d'una cosa] fin m, final m, término m. L'he recorregut del principi a la fi, lo he recorrido del principio al fin. Aixņ indica la fi del rodet, esto indica el final del carrete. 2 [śltima part d'una cosa] fin m, final m. La fi dels nostres sofriments, el fin de nuestros [...]
Pągines  1 / 2 
Pągina  1  2  Següent >>