Resultats de la cerca frase exacta: 29

Fitxes de l'Optimot
1. principi (abreviatura)
Font Fitxes de l'Optimot
princ. L'abreviatura de principi és princ.  [...]
2. Ús del verb anar en expressions temporals / en el que va d'any o des de principi d'any?
Font Fitxes de l'Optimot
, etc.) per expressar el període de temps que ha transcorregut dins d'un marc temporal determinat. En aquest cas, es poden fer servir expressions com ara des de principi de + expressió temporal, durant + expressió temporal, des que + verb començar + expressió temporal, etc. Per exemple: Des que ha [...]
3. Ortografia de 'ny'
Font Fitxes de l'Optimot
: afany, disseny, enginy, lluny, puny, refrany, reny, etc. i a principi de paraula, tot i que no és tan freqüent: nyam-nyam, nyanyo, nyap, nyicris, nyigui-nyogui, etc.  [...]
4. signes d'interrogació i admiració (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
poden observar altres pràctiques de puntuació: alguns mitjans de comunicació, editorials o autors utilitzen el signe d'interrogació i d'admiració també al principi de les oracions quan la lectura pot resultar confusa (per la complexitat sintàctica o la llargada de l'oració); i d'altres utilitzen els [...]
5. 'a començament de' o 'a començaments de'? / 'a mitjan' o 'a mitjans de'? / 'a final de' o 'a finals de'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Per indicar l'inici d'un període de temps, es poden utilitzar les construccions a començament de o a principi de. Aquestes construccions també poden aparèixer en plural. Per exemple: a començament d'any o a començaments d'any a principi de mes o a principis de mes Per indicar el final d'un [...]
6. Ortografia de 'x' (xeix) i 'ix'
Font Fitxes de l'Optimot
El so de 'x' a arxiu o guixar s'escriu x a principi de mot (xarop, xocolata; Xina) i darrere de consonant (bolxevic, marxar; Elx). Cal tenir present, però, que darrere de vocal s'escriu el dígraf ix: baixar, caixa, coix, coixí, maduixa, queixa, reixa, uixer; excepte darrere de i: clixé, guix [...]
7. Construccions absolutes de participi / 'arribats a aquest punt...', 'dit això...', etc.
Font Fitxes de l'Optimot
tens interès...'). Aquests participis solen aparèixer a principi de frase (tot i que també és possible trobar-los al final o al mig de l'oració) i concorden amb l'element que els segueix. De vegades, es reforcen amb les expressions un cop o una vegada. Per exemple: Un cop arribats a aquest punt, toca [...]
8. Guionet en mots prefixats / Novetats ortogràfiques 2016
Font Fitxes de l'Optimot
d'especialitat: el no-alineament, la no-bel·ligerància, la no-ficció, principi de no-intervenció, el no-res, la no-violència; els no-violents; els països no-alineats, les nacions no-bel·ligerants, etc. 2. Quan el prefix precedeix majúscules, xifres, símbols, cometes o mots en cursiva: anti-OTAN [...]
9. accentuació de formes antigues de topònims catalans / Barcino o Bàrcino? / Tarraco o Tàrraco?
Font Fitxes de l'Optimot
Els topònims Barcino, Betulo, Egara, Iluro i Tarraco corresponen a la forma antiga dels topònims Barcelona, Badalona, Terrassa, Mataró i Tarragona, respectivament. En principi, doncs, no porten accent perquè són formes llatines o formades en llatí a partir d'un nom preexistent. No obstant això [...]
10. personal del cos d'auxili judicial / auxiliar judicial
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Treball
En l'Administració de justícia, la persona que pertany al cos d'auxili judicial i s'encarrega de realitzar totes les tasques que tenen caràcter d'auxili en l'activitat dels òrgans judicials, sota el principi de jerarquia i d'acord amb el que estableixen les relacions de llocs de treball, s'anomena [...]
Pàgines  1 / 3 
Pàgina  1  2  3  Següent >>