Resultats de la cerca frase exacta: 3

Criteris lingüístics
1. Símbols  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Els símbols són el cas menys conflictiu d'abreviació, on es presenten menys vacillacions i hi ha uns criteris més homogenis. Aquest abreujament afecta només l'escriptura, ja que els símbols es llegeixen desplegant-los. 15 m2 quinze metres quadrats 300 PTA/kg tres-centes pessetes el quilo [...]
2. Documentació jurídica. La interlocutòria. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
INTERLOCUTÒRIA Jutgessa: Sra. Joana Puig i Mirta Berga, 22 de desembre de 2001 FETS 1. La resolució d'aquest Jutjat de data 20 de juny de 2001 declarà Carles Clar i Fer- reny en estat legal de suspensió de pagaments i d'insolvència definitiva, i li concedí un termini de quinze dies per consignar o fiançar [...]
3. FORMES GENÈRIQUES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2.4. LES PARAULES PERSONA I PART En general cal donar preferència als recursos que no comporten l'ús de formes dobles. Per exemple, podem recórrer a mots epicens com ara persona i part . Exemples La persona interessada pot emplenar la sol·licitud en el termini de quinze dies en comptes de [...]