Resultats de la cerca frase exacta: 1

Ortografia catalana
1. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
: pingponguista, zigzaguejar. d) En els compostos patrimonials en què el primer component (o, eventualment, el segon) acaba en vocal i el segon (o, eventualment, el tercer) comença per r, s o x: barba - serrat, cama - sec, cara - rodó, penya - segat, Barba - rossa, Riba - roja, Vila - real, Vila - seca; nou - ric [...]