Resultats de la cerca frase exacta: 12

Diccionari catalą-castellą
1. reprimir
Font Diccionari catalą-castellą d'Enciclopčdia Catalana (4a edició)
v tr 1 [contenir] reprimir, refrenar, contener. Reprimeix el teu enuig, reprime tu enojo. 2 [impedir] reprimir. Reprimķ la rebel·lió, reprimió la rebelión. v pron 3 reprimirse.  [...]
2. comprimir
Font Diccionari catalą-castellą d'Enciclopčdia Catalana (4a edició)
v tr 1 comprimir. Comprimir l'aire, comprimir el aire. 2 fig [reprimir] comprimir, reprimir, contener. Comprimir el plor, reprimir el llanto. v pron 3 fig comprimirse, reprimirse, contenerse.  [...]
3. refrenar
Font Diccionari catalą-castellą d'Enciclopčdia Catalana (4a edició)
v tr 1 [frenar, reprimir] refrenar. v pron 2 [reprimir-se] refrenarse.  [...]
4. mortificar
Font Diccionari catalą-castellą d'Enciclopčdia Catalana (4a edició)
v tr 1 med mortificar. 2 relig [reprimir] mortificar. Mortificar les passions, mortificar las pasiones. 3 fig [molestar] mortificar.  [...]
5. enfrenar
Font Diccionari catalą-castellą d'Enciclopčdia Catalana (4a edició)
v tr 1 [detenir un cavall] enfrenar. 2 fig [reprimir] enfrenar, refrenar. Haurąs d'enfrenar-li la llengua, tendrįs que enfrenarle la lengua.  [...]
6. constrčnyer
Font Diccionari catalą-castellą d'Enciclopčdia Catalana (4a edició)
v tr [pp: constret -a] 1 [obligar] constreńir, obligar, forzar. La necessitat el constreny a vendre's les propietats, la necesidad le constrińe a vender las propiedades. 2 [reprimir] constreńir, coartar, cohibir. 3 [cloure estrenyent] constreńir.  [...]
7. aguantar
Font Diccionari catalą-castellą d'Enciclopčdia Catalana (4a edició)
v tr 1 [un pes] aguantar, sostener. 2 [contenir, reprimir] aguantar. 3 mar [capejar] aguantar. 4 fig [endurar, suportar] aguantar, sufrir. v intr 5 aguantar, resistir. v pron 6 [no caure] tenerse, sostenerse, mantenerse. 7 [contenir-se, reprimir-se] aguantarse. 8 no poder aguantar-se [...]
8. embarassar
Font Diccionari catalą-castellą d'Enciclopčdia Catalana (4a edició)
v tr 1 [dificultar] embarazar, estorbar, entorpecer, dificultar. Aquestes andrņmines no fan sinó embarassar el pas, estos trastos no hacen mįs que embarazar el paso. 2 [reprimir] embarazar, cohibir. La multitud l'embarassava, la multitud le embarazaba. 3 fig agobiar, abrumar. Les [...]
9. dominar
Font Diccionari catalą-castellą d'Enciclopčdia Catalana (4a edició)
v intr 1 dominar. Catalunya dominava a la Mediterrąnia, Cataluńa dominaba en el Mediterrįneo. v tr 2 dominar. Catalunya dominava la Mediterrąnia, Cataluńa dominaba el Mediterrįneo. 3 [contenir, reprimir, sufocar] dominar. Dominar un incendi, els nervis, dominar un incendio, los nervios. 4 [una [...]
10. curs
Font Diccionari catalą-castellą d'Enciclopčdia Catalana (4a edició)
donar curs a dar curso a. Donar curs a l'aigua embassada, dar curso al agua embalsada. 12 donar curs a fig [no reprimir] dar rienda suelta a. 13 en curs [en trąmit] en curso. La proposició de llei estą en curs, la proposición de ley estį en curso. 14 obertura (o inauguració) del curs apertura del [...]
Pągines  1 / 2 
Pągina  1  2  Següent >>