Resultats de la cerca frase exacta: 53

Criteris lingüístics
1. Equivalències castellà - català. decaer en su derecho v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
decaer en su derecho v intr- perdre el (seu) dret [o perdre els (seus) drets] v tr Una persona, trobar-se que ha perdut un dret perquè no ha complert algun requisit, perquè ha transcorregut el termini per executar-lo o perquè executant-lo ja ha rebut el que li pertocava. ES: La persona que no [...]
2. Equivalències castellà - català. convenir a su derecho v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
convenir a su derecho v intr - convenir al seu dret v intr Ser convenient per defensar els drets d'algú. [...]
3. Equivalències castellà - català. por cuenta propia loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
por cuenta propia loc-pel seu compte / per compte propi loc Dit d'una persona que treballa a càrrec d'un mateix o en nom d'un mateix. [...]
4. Equivalències castellà - català. adoptar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
adoptar v tr-adoptar / afillar v tr Una persona adulta, passar a tenir sota la seva responsabilitat un o una menor que no és fill natural seu i convertir-lo a efectes legals en fill seu. [...]
5. Equivalències castellà - català. legado m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
legado m - llegat m Allò que hom llega en el seu testament o codicil. [...]
6. Equivalències castellà - català. procuración f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
procuración f - procura / procuració f Poder donat legalment per algú a una persona per obrar en nom seu. [...]
7. Equivalències castellà - català. sobornar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
sobornar v tr - subornar v tr Induir algú amb diners o altres compensacions a fer una cosa contrària al seu deure. [...]
8. Equivalències castellà - català. nuda propiedad f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
nuda propiedad f-nua propietat f Situació d'un bé o d'un valor quan el seu usdefruit correspon a una persona diferent del propietari. [...]
9. Equivalències castellà - català. prevaricar v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
prevaricar v intr-prevaricar v intr Un càrrec públic o un funcionari, desviar-se del seu deure i no fer la tasca que li és encomanada. [...]
10. Equivalències castellà - català. auditoría f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
auditoría f - auditoria f Examen de la situació econòmica d'una entitat a fi de comprovar si el seu estat patrimonial o financer reflecteix la realitat. [...]
Pàgines  1 / 6 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  Següent >>