Resultats de la cerca frase exacta: 13

Ortografia catalana
1. L'accent i la dièresi. L'ACCENT GRÀFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, entre els tònics, els que tenen la vocal accentuada tancada. En el cas de sòl i sol, s'accentua el mot menys freqüent. Els mots que s'escriuen amb accent diacrític són els que figuren en el qua-dre 32. Quadre 32 Mots que poden portar accent diacrític Mots amb accent diacrític Mots sense accent diacrític [...]
2. Les lletres. LA LLETRA H
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
àrab), especialment els no adaptats fonèticament al català, i en llurs derivats. En aquests casos, la h sol conservar la pronúncia [h] de la llengua originària: hall, hinterland, hippy, hobby, husky; Hamlet , Hegel, Hitler, Hölderlin, Hume; Haifa, H­èlsinki, Hong Kong, Sàhara; hamiltonià, hawaià [...]
3. L'accent i la dièresi. TRACTAMENT GRÀFIC DE LA SÍL·LABA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
: nos - |altres, vos - |altres. 100 3.2.2.1 La partició a final de ratlla se sol fer aprofitant els guionets existents ( gira - |sol, tornem - |hi); també cal evitar deixar una vocal sola a començament o a final de ratlla ( * a - |vió, * avi - |ó), si no hi recolza un element apostrofat (l'a - |vió, d'e [...]
4. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS RÒTICS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, Ferran, Montserrat, Borriana, Navarra Generalment no es pronuncia la primera r dels mots arbre, marbre, perdre (especialment en parlars valencians) i llavors (adverbi). També se sol emmudir la r del radical dels verbs prendre i derivats (com aprendre, comprendre o sorprendre) i cerndre, de les formes que [...]
5. L'accent i la dièresi. L'ACCENT GRÀFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, Iu, vi, gris, crin, bo, cop, joc, Llo (poble de l'Alta Cerdanya), molt, or, pou, sol, tro, cos, cru, tu, u, rus. Els mots monosíl·labs són pronunciats, per regla general, amb la mateixa prominència que la síl·laba tònica dels mots polisíl·labs; per tant, llur síl·laba única és equivalent a una [...]
6. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, poca - solta; aigua - sal, bleda - rave, malva - rosa, de soca - rel, Coma - ruga, Palau - solità, Porto - salè, Vila - rubí, Torre - xiva; busca - raons, cala - xarxes, compta -­ revolucions, esclata - sang, escura - xemeneies, espanta - sogres, gira - sol, para - xocs, penja - robes, toca - son [...]
7. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, Júlia, Jorba, Jerusalem k K ca karate, vodka, folklore, viking, quark; khàzar; rock; Kant, Kenya l L ela lent, vila, parlar, clar, sol, volta, pols, calb; lloc, palla, ull, ratlla; nul·la; Leopold, Lluc, Laura, Lleida, Londres, Llombardia m M ema mar, enorme, camí, nom, ferm, premsa; nimfa, tramvia [...]
8. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
(cf. cup), es-trebada (cf. estrep), lloba, llobató (cf. llop), rebut (cf. rep), saber, sabem, saberut (cf. sap, sàpiga), sabó (cf. saponificar) (§?2.7.1). d) A final de síl·laba, que en aquest context sol correspondre als sons [p] o [b]: absolut, cabdell, cobdícia, dissabte, dubte, objecte, obtenir [...]
9. Les lletres. LA LLETRA H
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, hectàrea), heli(o)-i -heli 'sol' (heliocentrisme, heliotropi, periheli), helico- 'espiral' (helicoidal, helicòpter), hema-, hemat(o)- o hem(o)- 'sang' (hematoma, hemofília, hemoglobina, hemorràgia), hemer(o)- 'dia' (hemeroteca), hemi- 'mig' (hemicicle, hemisferi, hemiplegia, hemistiqui), hendeca- 'onze [...]
10. Les lletres. LES VOCALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
la vocal sigui accentuada: afaitar (cf. afaita, afait ), carona, descarat (cf. cara), francès (cf. França), isòbar (cf. isobàric ), Llàtzer (cf. llatzèria), passar (cf. pas, passa), pesar (cf. peses, pes), plegarà (cf. plega, plec), terreny (cf. terra); assolellar, solà (cf. sol), foscor, enfosquir [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>