Resultats de la cerca frase exacta: 13

Ortografia catalana
1. L'accent i la diresi. L'ACCENT GRFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, entre els tnics, els que tenen la vocal accentuada tancada. En el cas de sl i sol, s'accentua el mot menys freqent. Els mots que s'escriuen amb accent diacrtic sn els que figuren en el qua-dre 32. Quadre 32 Mots que poden portar accent diacrtic Mots amb accent diacrtic Mots sense accent diacrtic [...]
2. Les lletres. LA LLETRA H
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
rab), especialment els no adaptats fonticament al catal, i en llurs derivats. En aquests casos, la h sol conservar la pronncia [h] de la llengua originria: hall, hinterland, hippy, hobby, husky; Hamlet , Hegel, Hitler, Hlderlin, Hume; Haifa, Hlsinki, Hong Kong, Shara; hamiltoni, hawai [...]
3. L'accent i la diresi. TRACTAMENT GRFIC DE LA SLLABA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
: nos - |altres, vos - |altres. 100 3.2.2.1 La partici a final de ratlla se sol fer aprofitant els guionets existents ( gira - |sol, tornem - |hi); tamb cal evitar deixar una vocal sola a comenament o a final de ratlla ( * a - |vi, * avi - |), si no hi recolza un element apostrofat (l'a - |vi, d'e [...]
4. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS RTICS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, Ferran, Montserrat, Borriana, Navarra Generalment no es pronuncia la primera r dels mots arbre, marbre, perdre (especialment en parlars valencians) i llavors (adverbi). Tamb se sol emmudir la r del radical dels verbs prendre i derivats (com aprendre, comprendre o sorprendre) i cerndre, de les formes que [...]
5. L'accent i la diresi. L'ACCENT GRFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, Iu, vi, gris, crin, bo, cop, joc, Llo (poble de l'Alta Cerdanya), molt, or, pou, sol, tro, cos, cru, tu, u, rus. Els mots monosllabs sn pronunciats, per regla general, amb la mateixa prominncia que la sllaba tnica dels mots polisllabs; per tant, llur sllaba nica s equivalent a una [...]
6. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACI GRFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, poca - solta; aigua - sal, bleda - rave, malva - rosa, de soca - rel, Coma - ruga, Palau - solit, Porto - sal, Vila - rub, Torre - xiva; busca - raons, cala - xarxes, compta - revolucions, esclata - sang, escura - xemeneies, espanta - sogres, gira - sol, para - xocs, penja - robes, toca - son [...]
7. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, Jlia, Jorba, Jerusalem k K ca karate, vodka, folklore, viking, quark; khzar; rock; Kant, Kenya l L ela lent, vila, parlar, clar, sol, volta, pols, calb; lloc, palla, ull, ratlla; nulla; Leopold, Lluc, Laura, Lleida, Londres, Llombardia m M ema mar, enorme, cam, nom, ferm, premsa; nimfa, tramvia [...]
8. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
(cf. cup), es-trebada (cf. estrep), lloba, llobat (cf. llop), rebut (cf. rep), saber, sabem, saberut (cf. sap, spiga), sab (cf. saponificar) (?2.7.1). d) A final de sllaba, que en aquest context sol correspondre als sons [p] o [b]: absolut, cabdell, cobdcia, dissabte, dubte, objecte, obtenir [...]
9. Les lletres. LA LLETRA H
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, hectrea), heli(o)-i -heli 'sol' (heliocentrisme, heliotropi, periheli), helico- 'espiral' (helicoidal, helicpter), hema-, hemat(o)- o hem(o)- 'sang' (hematoma, hemoflia, hemoglobina, hemorrgia), hemer(o)- 'dia' (hemeroteca), hemi- 'mig' (hemicicle, hemisferi, hemiplegia, hemistiqui), hendeca- 'onze [...]
10. Les lletres. LES VOCALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
la vocal sigui accentuada: afaitar (cf. afaita, afait ), carona, descarat (cf. cara), francs (cf. Frana), isbar (cf. isobric ), Lltzer (cf. llatzria), passar (cf. pas, passa), pesar (cf. peses, pes), plegar (cf. plega, plec), terreny (cf. terra); assolellar, sol (cf. sol), foscor, enfosquir [...]
Pgines  1 / 2 
Pgina  1  2  Segent >>