Resultats de la cerca frase exacta: 42

Criteris lingüístics
1. Equivalències castellà - català. en un solo efecto loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
en un solo efecto loc - a un sol efecte loc Dit del recurs, de l'apel·lació, etc., que es fa amb efecte devolutiu. ES: La apelación será escuchada en un solo efecto. CA: L'apel·lació serà escoltada a un sol efecte. [...]
2. Equivalències castellà - català. nato -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
nato -a adj-nat nada adj Dit dels títols o càrrecs que es tenen pel sol fet de tenir-ne un altre. [...]
3. Equivalències castellà - català. acumulación de actuaciones [o de autos, o de causas, o de procesos] f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
acumulación de actuaciones [o de autos, o de causas, o de procesos] f - acumulació d'actuacions [o de causes, o de processos] f Fet d'ajuntar dos omés processos ja iniciats que tenen entre ells una vinculació jurídica substancial, cosa que permet formar-ne un de sol, per tal que siguin resolts en [...]
4. Equivalències castellà - català. quiebra f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
quiebra f - bancarrota / fallida / insolvència definitiva f Situació d'una entitat que no pot pagar allò que deu a causa d'una insuficiència de recursos econòmics. NOTA: Se sol aplicar a empreses i organismes anàlegs; en el cas de persones, se sol usar el terme insolvència. CA: Fallida culpable [...]
5. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms d'astres  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'escriuen amb majúscula inicial tots els substantius i adjectius. Exemples: Terra (planeta) Sol (estel) Lluna (satèl·lit) Halley (cometa) Lleó Menor (constel·lació) 17 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS Però: prendre el sol lluna plena cada terra fa sa guerra [...]
6. Equivalències castellà - català. heretante m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
heretante m i f-causant / heretant m i f Persona que deixa una herència als seus herents. NOTA: Respecte de causant, el mot heretant és més genèric; causant se sol usar quan l'heretant ja és mort. [...]
7. Documentació administrativa. La invitació. Exemple 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Data: 21 de desembre de 2001 R/n: 236/A2001 R/v: 14/MRF Afer: Divisió de parcel·la Destinació: Servei de Planificació D'acord amb el que disposa l'article 951 de la Llei del sòl, no es poden dividir les parcel·les que el Pla general municipal d'ordenació ha fixat com a mínimes. Per tant [...]
8. Equivalències castellà - català. asegurador -a m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
asegurador -a m i f - assegurador -a m i f Entitat que, en una assegurança, assumeix el cobriment de riscs de tercers. NOTA: Per referir-se a l'empresa se sol usar el nomfemení asseguradora (castellà aseguradora). [...]
9. Equivalències castellà - català. injuria f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
injuria f - injúria f Delicte consistent en una ofensa feta amb paraules o amb actes al nom o a l'honor d'altri. NOTA: Se sol dir en plural. CA: Delicte d'injúries. Proferir injúries. [...]
10. Equivalències castellà - català. compulsa f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
compulsa f - compulsa / confrontació f Certificació que una còpia és idèntica al document original, fet que se sol manifestar estampant-hi un segell i la signatura de la persona que fa la comprovació i està autoritzada a fer-la. [...]
Pàgines  1 / 5 
Pàgina  1  2  3  4  5  Següent >>