Resultats de la cerca frase exacta: 5

Fitxes de l'Optimot
1. Repetició de dos o més adverbis acabats en '-ment' / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
d'una manera + adjectiu + i + adjectiu o des del punt de vista + adjectiu + i + adjectiu. Per exemple: Pregava d'una manera humil i devota. Des del punt de vista geològic i hidràulic són dues valls ben diferenciades. Suprimir la terminació -ment a partir del segon adverbi (aquesta opció es considera [...]
2. Elisió de la preposició en coordinacions
Font Fitxes de l'Optimot
En una coordinació de sintagmes preposicionals en què les preposicions són iguals, es pot suprimir la segona i coordinar els complements si la interpretació dels elements es considera que és unitària o única. Per exemple: El pis d'en Pau i la Jana presenta un estat lamentable. (hi ha un sol pis [...]
3. abreviatures (punt o barra inclinada)
Font Fitxes de l'Optimot
Les abreviatures duen, al final, un punt o una barra inclinada. Si s'utilitza la barra inclinada no es fa servir el punt. Exemples: fra. (factura) m/fra (la meva factura) Cal no confondre la barra com a signe d'abreviació amb la barra com a signe de divisió: no s'ha de suprimir el punt [...]
4. dada cuenta
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Dret
judicial i l'article 178 de la Llei d'enjudiciament civil, ha complert el secretari o la secretària de manera prèvia a la resolució judicial, no és indispensable i, tot i que es podria fer servir una fórmula com ara Havent-se-me'n donat compte, és preferible suprimir aquesta construcció. [...]
5. Ús de la preposició 'de' en les vies urbanes / Adreces postals (escriptura)
Font Fitxes de l'Optimot
, carrer Gran de Gràcia.  En les adreces que s'escriuen amb la designació genèrica de la via urbana abreujada és possible, si es vol reduir l'espai que ocupen, suprimir la preposició i l'article. Per exemple: rda. del Guinardó o rda. Guinardó.  [...]