Resultats de la cerca frase exacta: 2

Ortografia catalana
1. L'accent i la dièresi. L'ACCENT GRÀFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
penúltima del mot: Bar.ce.lo.na, es.pon. ta.ni, fe.rro, lli.bre, ne.bo.da, o.re.lla, vi.at.ge, di.a, rei.na, re.tau.le, viu.re, be.vi.a, me.lo. di.a, cu.a, fà.cil, prò.leg, te.lè.fon, nàu.frag, di.gué.ssiu, con.du.ï.a. Són mots esdrúixols aquells en què la síl·laba tònica és l'antepenúltima del mot [...]
2. L'accent i la dièresi. L'ACCENT GRÀFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, ingrés, interés, procés, progrés, través (llevat de disfrès, de dis-fressar). c) S'escriu amb accent greu (è) la gran majoria dels mots plans: apèndix, arsènic, cèntim, crèdul, dèbil, inèdit, mè rit, pèrfid, pèsol, pètal, rècord , rètol, telèfon , tr èvol, Cèsar, Èsquil, Ardèvol, Arsèguel, Èguet, Mèxic [...]